TÜBİTAK Bülten / Sayı 188 - Ağustos 2017 - page 11

11
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Antalya’daki gözlemevindeki teleskoplara ve gökyüzünü
aynı anda gören kameralara yeni bir teçhizatın ekleneceğini
söyledi.
Prof. Dr. Ergin, ayın görülmesi konusunda dünya çapında
belli bir standardın oturtulması gerektiğine işaret ederek,
gözleme olan kıyası esasa oturtacaklarını belirtti. Prof. Ergin,
“Böylece gönüllerimizi birleştiren, insanlarımızı bir arada
hareket etmeye sevk eden, aramızdaki ayrılıkları ve gayrı-
lıkları yok eden ilimsel ve bilimsel adımı atmış oluruz” dedi.
“Ramazan’da İmsak Tartışması Ortadan Kalkacak”
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak TÜBİTAK ile sembolik de-
ğeri çok yüksek olan bir protokole imza atıldığını vurgula-
yan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de neredeyse
son 10 yıldır, Müslümanların Türkiye’de her ramazan bir
imsak tartışması yaşadığına değinerek, bu çalışmanın bu
tartışmayı ortadan kaldıracağını belirtti. Görmez, “Otel te-
raslarından imsak vaktini tespit eden kardeşlerimiz de böy-
lece bundan sonra bilimin verilerinin dinin esaslarıyla nasıl
bütünleşerek ortaya konulduğunu görecekler ve bu tartış-
ma tamamen ortadan kalkmış olacak diye umut ediyorum.
Bütün ihtilafları ortadan kaldırmak için sahip olduğumuz bi-
limsel verileri, sahip olduğumuz, bizzat yaptığımız gözlem-
leri, dünyadaki bütün kardeşlerimizle paylaşmak istiyoruz.
Hedefimiz, bundan sonra herkes bu vakitleri, bu gözlemleri
bizzat kendi cep telefonundan izleme imkanına sahip olsun”
diye konuştu.
“Hilal” ve “Ufuk” Gözlemleri
Protokolde başlıca iki hususun yer alacağını belirten Din
İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, şu bilgileri verdi:
“Bunlardan birisi hilal gözlemleri. Hilal gözlemleriyle ilgili
kriterlerin test edilmesi şeklinde ifade etmek istiyorum. İkin-
cisi de ufuk gözlemleri. Gerek imsak gerek yatsı vakitleriyle
ilgili kullanmış olduğumuz kriterlerin bilimsel açıdan test
edilmesine yönelik çalışmalar. Bugün burada yapılacak pro-
tokol ile inşallah hilali dakika dakika, saniye saniye gözlem-
lemek suretiyle, resimlerini de çekerek dünyaya ‘İşte hilal şu
dakikada şurada görülmektedir’ şeklinde bir adım atılmış
olacak.”
“AYGÖZ” Protokolü İmzalandı
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40
Powered by FlippingBook