TÜBİTAK Bülten / Sayı 188 - Ağustos 2017 - page 10

10
Bülten
2017
AGUSTOS
D i y a n e t i l e T Ü B İ T A K a r a s ı n d a “ A Y G Ö Z ” P r o t o k o l ü İ m z a l a n d ı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ-
TAK) Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin ile Diyanet İşleri Başkanı
Mehmet Görmez, “Ay ve Ufuk Gözlem Ünitesi (AYGÖZ) Ku-
rulması, İşletilmesi ve Bakımına İlişkin Protokol”ü imzaladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda düzen-
lenen imza töreni öncesinde bir konuşma yapan TÜBİTAK
Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, protokolün Türkiye’de ay göz-
lemleriyle ilgili cihaz ve yerleşke kurulmasını kapsayacağını
belirtti. İlmin, insanların refahını artırmıyorsa, kalpleri bir
araya getirmiyorsa, kendilerini ve içinde bulundukları evre-
ni tanımalarına yaramıyorsa ne işe yaradığının sorgulanma-
sı gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Ergin, İslam ülkeleri arasında
dini günlerle ilgili farklı uygulamalara değindi. Prof. Ergin,
“Bayramlarımızı aynı günde yapamıyorsak, dünya çapında
kazanılmış bazı haklarımız varsa, biz Müslümanlar olarak ‘şu
gün bizim bayramımızdır, bugün bizim ayımızın başlangı-
cıdır’ diye ittifak halinde tek ses olamıyorsak kayıp ve yitik
malımız var demektir” diye konuştu.
Antalya’da 2 bin 547 rakımda faaliyet gösteren TÜBİTAK
Ulusal Gözlemevi’nin uluslararası nitelik taşıdığına dikka-
ti çeken Prof. Dr. Ergin, burada bilimsel araştırmalara yön
verildiğini, buluşlara imza atıldığını bildirdi. Ay takvimiyle
ilgili Mayıs 2016’da dünya çapında yapılan anlaşmaya işaret
eden Prof. Dr. Ergin, bunun ay takvimlerinde hendesenin
(geometri) esas alınmasını içeren bir adım olduğunu hatır-
lattı. Prof. Dr. Ergin, TÜBİTAK olarak bunun altının bilimsel ve
teknolojik olarak doldurulmasını taahhüt ettiklerinin altını çi-
zerek, yapılan protokolün bu yönden önem taşıdığını kaydetti.
Protokolün Türkiye’de ay gözlemleriyle ilgili cihaz ve yer-
leşkenin kurulmasını kapsayacağını anlatan Prof. Dr. Ergin,
Diyanet ile TÜBİTAK arasınd
TÜBİTAK ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan “Ay ve Ufuk Gözlem Ünitesi (AYGÖZ) Kurul-
ması, İşletilmesi ve Bakımına İlişkin Protokol”, Türkiye’de ay gözlemleriyle ilgili cihaz ve yerleşke kurul-
masını kapsıyor.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...40
Powered by FlippingBook