TÜBİTAK Bülten / Sayı 188 - Ağustos 2017 - page 24

24
Bülten
2017
AGUSTOS
T Ü B İ T A K ’ ı n P a k i s t a n Z i y a r e t i
TÜBİTAK ile Pakistan Bilim Vakfı (Pakistan Science Foun-
dation) arasında geçtiğimiz yıllarda imzalanan işbirliği pro-
tokolü çerçevesinde, çağrı sayılarını artırmak ve ülkedeki di-
ğer bilim kurumlarıyla ortak çalışma imkânlarını geliştirmek
amacıyla TÜBİTAK Heyeti, PSF davetlisi olarak Pakistan’da
görüşmeler gerçekleştirdi.
Ziyarete TÜBİTAK adına TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve
MAM Başkanı Dr. Orkun Hasekioğlu başkanlığında, TÜBİTAK
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Talip Alp, BİLGEM İş Geliştirme
Başkan Yrd. Orhan Muratoğlu, BİLGEM İş Geliştirme Müdürü
Alper Ay, MAM İş Geliştirme Müdürü Nuh Yılmaz ile Bilimsel
Programlar Uzman Yardımcısı Kerem Lutfi Akıllı katıldı.
Ziyaret kapsamında ilk olarak Pakistan Bilim Vakfı Başka-
nı Prof. Dr. M. Ashraf ile 2017 yılında sonuçlanan ilk işbirliği
çağrısının ardından yeni açılacak olan çağrıyla ilgili konu
başlıkları müzakere edildi. Bu görüşmede çağrı sayısının ar-
tırılması konusunda karşılıklı mutabakata varıldı.
Ziyaret süresince Pakistan Siber Güvenlik Departma-
nı (Cyber Security Department), Pakistan Atom Enerjisi
Komisyonu (Pakistan Atomic Energy Commission), Ulus-
lararası Kimyasal ve Biyolojik Bilimler Merkezi (Internati-
onal Center for Chemical and Biological Sciences), Ulusal
Radyo&Telekomünikasyon Kurumu (National Radio &Tele-
communication Corporation), Pakistan Havacılık Kompleksi
(Pakistan Aeronautical Complex), İslam İşbirliği Teşkilatı Bi-
limsel ve Teknolojik İşbirliği Bakanlar Daimi Komitesi (The
Ministerial Standing Committee on Scientific and Techno-
logical Cooperation), Pakistan Mühendislik ve Uygulamalı
Bilimler Enstitüsü (Pakistan Institute of Engineering and
Applied Sciences) Kurumları ziyaret edilerek yetkililer ile
karşılıklı görüşmeler gerçekleştirildi. Temasların ardından
Heyet, Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Sekreteri Fazal
Abbas Maken tarafından da kabul edildi.
TÜBİTAK’ın Pakistan Ziyareti
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...40
Powered by FlippingBook