TÜBİTAK Bülten / Sayı 188 - Ağustos 2017 - page 7

7
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
bilgi üretmeli, bu bilgiyi ticarileştirebilmeli, ekonomik ve sos-
yal faydaya dönüştürebilmeliyiz.”
TÜBİTAK olarak bu noktada çok ağır bir sorumluluk üst-
lendiklerine işaret eden Prof. Dr. Ergin, “TÜBİTAK olarak, bu
noktada çok ağır bir sorumluluk üstlendiğimizi biliyoruz. Son
dönemde, FETÖ ile mücadele kapsamında ciddi bir temizlik
yaptığımız ve birçok prangasından kurtarmış olduğumuz TÜ-
BİTAK, bu sorumlulukları yerine getirme noktasında tam bir
kararlılık içindedir” dedi. Prof. Ergin, gerçekleştirilecek yapısal
reformlarla TÜBİTAK’ın, sorumluluk taşıdığı tüm alanlarda,
çok daha kaliteli ve başarılı çalışmaları hayata geçireceğini
bildirdi.
Prof. Ergin, TÜBİTAK için son derece anlamlı olan bu günde,
2017 yılı TÜBİTAK Bilim Ödülleri’nin kazananlarını açıklama-
nın heyecanını da yaşadıklarını vurgulayarak, her yıl düzenli
dağıtılan bu ödüllerle, “marifet iltifata tabidir” ilkesini hayata
geçirdiklerini ifade etti.
Ödüller vesilesiyle hem insanın özgüvenini artırmaya katkı
sağladıklarını hem de toplumun, özellikle de gençlerin dik-
katini bilime daha fazla çekme fırsatı da bulduklarına dikkati
çeken Prof. Ergin, genellikle yıl sonunda gerçekleştirilen ödül
töreninin Cumhurbaşkanının himayelerinde ve Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’nde gerçekleşiyor olmasının ise hem kendi-
leri hem de bilim insanları için ayrı bir motivasyon ve moral
kaynağı olduğuna işaret etti.
Prof. Ergin, dünyada lider bir ülke olmanın, lider kurumlarla
ve alanlarında dünya çapında söz sahibi olan bireylerle ger-
çekleştiğini belirterek, “Bugün 54’üncü yılını kutlayan TÜBİ-
TAK, bilim ve teknoloji alanında dünyanın öncü kurumların-
dan biri olmaya adaydır. 54 yıllık birikim ve tecrübemiz bize
büyük güç katmaktadır. TÜBİTAK olarak heyecanımızdan zer-
re miktarınca dahi bir eksilme olmadığını, henüz bugün yeni
kurulmuş bir kurum gibi enerji dolu, dinamik ve heyecanlı
olduğumuzu da ifade etmek isteriz. Bu vesileyle TÜBİTAK’ın
54’üncü yılının kurumumuz, bilim ve teknoloji ekosistemimiz
ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz”değerlendirmesinde
bulundu.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40
Powered by FlippingBook