TÜBİTAK Bülten / Sayı 188 - Ağustos 2017 - page 22

22
Bülten
2017
AGUSTOS
L i s e l i Ö ğ r e n c i l e r i m i z i n U l u s l a r a r a s ı O l i m p i y a t B a ş a r ı l a r ı
Liseli Öğrencilerimizin Uluslararası Olimpiyat Başarıları
Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) bünye-
sinde yürütülen 2203-Uluslararası Bilim Olimpiyatları prog-
ramı kapsamında milli takımlarımızda yetiştirilen genç bilim
insanları, aldıkları madalyalarla ülkemizi uluslararası alanda
başarıyla temsil ediyorlar.
Moldova’nın Başkenti Kişinev’de düzenlenen 25. Balkan
Bilgisayar Olimpiyatı’nda ülkemizi İstanbul Lisesi’nden Ata-
can İyidoğan, Galatasaray Lisesi’nden Caner Demirer, Özel
Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi’nden Bilge Kağan Ünal ve
Karhan Kaan Kayan temsil ettiler. Atacan İyidoğan ve Caner
Demirer 25. Balkan Bilgisayar Olimpiyatı’ndan Bronz Madal-
ya ile geri döndüler.
Nakhon Pathom/Tayland’da düzenlenen 49. Uluslararası
Kimya Olimpiyatı’nda ülkemizi temsil eden öğrencilerden
İzmir Fen Lisesi’nden Ceylan Ceylan Altın Madalya; İstanbul
Atatürk Fen Lisesi’nden Sinem Selem Övünç, Batuhan Apa
ve Ömer Faruk Biçer Bronz Madalya kazandılar.
Milli takımlarda olimpiyatlara katılarak ülkemizi temsil
eden tüm öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.
“Yüksek Kaliteli Kuru Kayısı Üretimi için Kükürtleme ve Kurut-
ma Sistemleri” Çalıştayı 13 Temmuz 2017 tarihinde Malatya’da
gerçekleştirildi.
Çalıştayda, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın müş-
terisi olduğu, TAGEM-Kayısı Araştırma Enstitüsü, İnönü Üniver-
sitesi ve GÖKSER Makina San. Tic. Ltd. Şti., TÜBİTAK MAM Enerji
Enstitüsü ve Kimyasal Teknoloji Enstitüsü’nün ortaklığı ileTÜBİ-
TAK MAM Gıda Enstitüsü tarafından 2014-2017 yılları arasında
yürütülen “Yüksek Kaliteli Kuru Kayısı Üretimi için Kükürtleme,
Kurutma ve Depolama Sistemlerinin Geliştirilmesi” başlıklı TA-
RAL 1007 projesi kapsamında Malatya Kayısı Araştırma Ensti-
tüsü Müdürlüğü sahasına kurulan standart özelliklerde yüksek
kaliteli kuru kayısı üretimi hedefi ile kontrollü ve homojen kü-
kürtleme ünitesi ve hijyenik, hızlı kurutma yapabilmeye yöne-
lik tasarlanan 1 ton kapasiteli güneş enerjisi destekli kurutma
sistemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.
Proje sonuçlarının yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen
uluslararası çalıştaya, kayısı üreticileri, sanayi kuruluşları, ih-
racatçı birlikleri, Ziraat Odası ve Malatya Ticaret Borsasından
temsilciler, akademisyenler ve Frucom Genel Sekreteri Anna
Boulova tarafından katılım sağlandı.
Farklı çeşit ve olgunluk düzeylerindeki kayısılarda homojen
kükürtleme yapabilecek dünyada ilk prototip kükürtleme sis-
temi ile hijyenik, hızlı kurutma ünitesi sayesinde geleneksel
üretim sırasındaki ürün kaybı yaşanmayacak, standardizasyon
ve kalitede sağlanan artış ile ihracattan elde edilecek gelir art-
tırılabilecek, kuru kayısılarımızın besleyici özelliği daha iyi koru-
nacak ve uluslararası pazarlarda rekabet gücü artmış olacaktır.
Geliştirilen sistemler diğer sebze ve meyvelerin kükürtlenmesi
ve kurutulmasında da kullanılabilecektir.
“Yüksek Kaliteli Kuru Kayısı Üretimi için Kükürtleme ve Kurutma Sistemleri” Çalıştayı
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...40
Powered by FlippingBook