TÜBİTAK Bülten / Sayı 188 - Ağustos 2017 - page 40

Bilim veTeknik
Ağustos 2017 Yıl 50 Sayı 597
Karl
Weierstrass:DoğruTercihiYaptı "AnalizinBabası"Oldu
Depremlerle
Yaşamak
Nanoparçacıklar
Yapay
Fotosentez
Doğru
Tercihi Yaptı
"Analizin Babası"
Oldu
Weierstrass
AylıkPopülerBilimDergisiAğustos2017 Yıl50 Sayı597 -5TL
BTD_597_kapak_agustos_2017_yeni.indd 1
26.07.2017 16:46
e s a t
i s .
t u b i
t a k . g o v .
t r
POPÜLER BİLİM
YAYINLARI
twitter.com/tubitakbiltek
Şimdi Abone Olabilirsiniz
/
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 40
Powered by FlippingBook