TÜBİTAK Bülten / Sayı 188 - Ağustos 2017 - page 16

16
Bülten
2017
AGUSTOS
Merkezi Çin’in Başkenti Pekin’de bulunan Asya Pasifik Uzay
Organizasyonu (Asia-Pacific Space Cooperation Organization,
APSCO) tarafından, APSCO Lise Öğrencileri Uzay Yarışması
(APSCO Youth Space Contest 2017) düzenlendi. “Gelecekteki
Evimiz: Uzay” temasıyla düzenlenen yarışmaya, sekiz farklı ül-
keden 40 yarışmacı öğrenci katıldı.
APSCO’ya üye devletlerdeki gençlerin uzay bilimi ve tekno-
lojilerine ilgilerini artırmak, APSCO’nun bilinirliğini yaygınlaştır-
mak ve üye devletlerdeki gençler arasında iletişim ve işbirliğini
teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen yarışmaya, ülkemizi
temsilen başvuran adaylar arasından İstanbul Kabataş Erkek
Lisesi’nden Ekin Ören, İstanbul Vefa Lisesi’nden Zeynep Akya-
zıcı, Isparta Bilim ve Sanat Merkezi’nden Defne Altan ve Ağrı
Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi’nden Ceren Kıliç, finalde
yarışmak üzere APSCO’ya aday gösterildi. Adaylıkları ASPCO
tarafından kabul edilen dört öğrencimizin takım liderliğini TÜ-
BİTAK UZAY personeli Aysun Karaaslan yaptı.
Öğrenciler, yarışmada kendi proje, kompozisyon, hikaye ve
APSCO Lise Öğrencileri Uzay Yarış
A P S C O L i s e Ö ğ r e n c i l e r i U z a y Y a r ı ş m a s ı n d a Ü l k e m i z İ k i n c i l i ğ i P a y l a ş t ı
Asya Pasifik Uzay Organizasyonu tarafından düzenlenen Uzay Yarışmasında, ülkemizi temsil eden lise
öğrencileri Ekin Ören ve Defne Altan ikinciliği paylaşan öğrenciler arasında yer aldı.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...40
Powered by FlippingBook