TÜBİTAK Bülten / Sayı 188 - Ağustos 2017 - page 14

14
Bülten
2017
AGUSTOS
T Ü B İ T A K ’ ı n İ n s a n s ı z H a v a A r a ç l a r ı Y a r ı ş ı n d a K a z a n a n l a r B e l l i O l d u
TÜBİTAK tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslarara-
sı İnsansız Hava Araçları Türkiye Yarışması, 13-16 Temmuz
2017 tarihlerinde, TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin
(TAI) Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesinde
gerçekleştirildi.
Özellikle yangın veya kaza gibi acil durumlarda insanlara
yardım edecek, sivil kullanıma yönelik olarak İnsansız Hava
Araçları (İHA’lar) geliştirilebileceğini ortaya koymayı amaç-
layan İnsansız Hava Araçları Yarışmasına, 2017 yılında web
sitesi üzerinden 232 takım başvuruda bulundu. Başvuran-
lar arasından Kavramsal Tasarım Raporu ve Detaylı Tasa-
rım Raporu değerlendirmeleri sonucunda, Sabit Kanatlılar
kategorisinde 32 takım, Döner Kanatlılar Kategorisinde 65
takım olmak üzere toplam 97 takım katılmaya hak kazandı.
Yarışmaya kayıt yaptıran 91 takım arasından 68 takım başa-
rılı bir şekilde kalkış yaparak uçuş gerçekleştirdi. Bu takım-
lar arasından yalnızca 33 takım yarışmada belirlenen görev
uçuşlarını başarıyla tamamladı.
Sabit Kanatlı İHAkategorisinde sıralama şu şekilde oluştu:
1. Polish Air Force Academy Young Engineers Team
-10.000 TL
2. Anadolu Üniversitesi Anadolu-UAV Takımı -7.500 TL
3. Universitas Gadjah Mada Gamaforce Takımı-5.000 TL
Döner Kanatlı İHAkategorisinde sıralama şu şekilde oluştu:
1. Boğaziçi Üniversitesi Skyward Boğaziçi Takımı -10.000 TL
2. Selçuk Üniversitesi S-Air Takımı -7.500 TL
3. Bülent Ecevit Üniversitesi BEUN-UAV takımı -5.000 TL
En Yüksek Detaylı TasarımÖdülü:
İstanbul Teknik Üniversitesi Rota Takımı (Sabit Kanat) -
2.500 TL
İstanbul Teknik Üniversitesi Bee Robotics Takımı (Döner
Kanat) – 2.500 TL
TÜBİTAK’ın İnsansız Hava Araçla
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...40
Powered by FlippingBook