TÜBİTAK Bülten / Sayı 188 - Ağustos 2017 - page 20

20
Bülten
2017
AGUSTOS
E U R E K A 2 7 . B a k a n l a r K o n f e r a n s ı M a d r i d ’ d e D ü z e n l e n d i
EUREKA 27. Bakanlar Konferansı Yapıldı
EUREKA Programı 27. Bakanlar Konferansı, Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çelik’in katılımıyla İspanya’da
gerçekleştirildi.
İspanya EUREKA Dönem Başkanlığı kapsamında, İspanya
Parlamentosu’nda düzenlenen, Türkiye’yi Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik’in tem-
sil ettiği Konferans, EUREKA üyesi ülkelerin ve sanayi kuru-
luşlarının üst düzey temsilcilerini bir araya getirdi. EUREKA
Programı’nın geleceği ile ilgili birçok önemli kararın alındığı
Konferansta, Şili’nin EUREKA Ağı’na dahil edilmesine ve Gü-
ney Afrika’nın üyelik statüsünün uzatılmasına karar verildi.
EUREKA ile Avrupa Komisyonu arasındaki iş birliğinin önemi
vurgulandı. Ayrıca, EUREKA küme projelerinden biri olan ve
Fransa ile Türkiye iş birliğinde gerçekleştirilen ADAX isimli
proje, rekabetçilik alanında inovasyon ödülüne layık görül-
dü. Konferans sonunda İspanya, EUREKA Dönem Başkanlı-
ğı’nı Finlandiya’ya devretti.
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...40
Powered by FlippingBook