TÜBİTAK Bülten / Sayı 188 - Ağustos 2017 - page 23

23
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
EKDS ve KEC için Türk Standartları Güncellendi
Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) ve Kart Erişim Cihazı (KEC) için Türk Standarlarında güncelleme yapıldı. Aşağı-
da numaraları ve isimleri verilen yeni standartlar, Türk Standartları Enstitüsünden (TSE) temin edilebilir.
EKDS ve KEC, Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından yürütülen T.C. Kimlik Kartı Projesi kapsamında,
TÜBİTAK BİLGEM UEKAE E-Kimlik Uygulamaları Birimi tarafından geliştirilmiştir. Kimlik kartının yaygınlaştırması kapsamında,
bu teknolojiler TSE ile birlikte yapılan çalışma sonucunda standartlaştırılmıştır.
TS 13678
ELEKTRONİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ
BÖLÜM 1: GENEL BAKIŞ
TS 13679
ELEKTRONİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ
BÖLÜM 2: KİMLİK DOĞRULAMA SUNUCUSU
TS 13680
ELEKTRONİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ
BÖLÜM 3: KİMLİK DOĞRULAMA POLİTİKA SUNUCUSU
TS 13681
ELEKTRONİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ
BÖLÜM 4: KİMLİK DOĞRULAMA YÖNTEMLERİ
TS 13582
ELEKTRONİK KİMLİK KARTLARI İÇİN GÜVENLİ KART ERİŞİM CİHAZLARI
BÖLÜM 1: GENEL BAKIŞ
TS 13583
ELEKTRONİK KİMLİK KARTLARI İÇİN GÜVENLİ KART ERİŞİM CİHAZLARI
BÖLÜM 2: ARAYÜZLER VE ÖZELLİKLERİ
TS 13584
ELEKTRONİK KİMLİK KARTLARI İÇİN GÜVENLİ KART ERİŞİM CİHAZLARI
BÖLÜM 3: GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ
TS 13585
ELEKTRONİK KİMLİK KARTLARI İÇİN GÜVENLİ KART ERİŞİM CİHAZLARI
BÖLÜM 4: UYGULAMA YAZILIMI ÖZELLİKLERİ
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...40
Powered by FlippingBook