TÜBİTAK Bülten / Sayı 188 - Ağustos 2017 - page 6

6
Bülten
2017
AGUSTOS
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin’in TÜBİTAK’ın Ku-
ruluş Yıldönümü Mesajı.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, 1963 yılında kurulanTÜBİTAK’ın,
54’üncü yılını kutluyor olmanın gururunu yaşadıklarına dik-
kati çekerek, yarım asırdan fazla zaman diliminde, kuruluş
amacına uygun olarak, ülkenin bilim ve teknoloji alanındaki
etkinliğini artıran çok önemli proje ve çalışmalara imza at-
tığını, TÜBİTAK’ın bu çalışmalarının, ülkenin bugüne kadar
gerçekleştirdiği atılım ve kalkınma hamlelerinde önemli ve
değerli bir rol üstlendiğini bildirdi.
“Daha fazla ve daha nitelikli akademik bilgi üretmeli, bu
bilgiyi ticarileştirebilmeli, ekonomik ve sosyal faydaya dö-
nüştürebilmeliyiz. FETÖ ile mücadele kapsamında ciddi bir
temizlik yaptığımız ve birçok prangasından kurtarmış oldu-
ğumuz TÜBİTAK, bu sorumlulukları yerine getirme noktasın-
da tam bir kararlılık içindedir” ifadelerini kullanan Prof. Ergin,
Türkiye’deki bilim insanlarının, araştırmacıların, mucitlerin en
yakın dostu ve destekçisininTÜBİTAK olduğuna değindi. Prof.
Ergin,“Şunu memnuniyetle ifade etmek isteriz ki TÜBİTAK, bu
54 yıl içinde sadece Türkiye’nin en önemli kurumlarından biri
olmakla kalmadı, aynı zamanda alanında dünyanın köklü ve
prestij sahibi kurumlarından biri olmayı da başardı”dedi.
Prof. Dr. Ergin, bilim ve teknoloji alanında mesafe katetme-
nin ve bu yolla ülkeyi kalkındırmanın, uzun soluklu ve zah-
metli bir süreç olduğuna, ülke olarak her geçen gün daha iyi
bir noktaya gelindiğine işaret ederek, şunları kaydetti:
“Ancak daha katetmemiz gereken önemli mesafeler oldu-
ğunu da çok iyi biliyoruz. 2023’ün, 2053’ün, 2071’in Türkiye’si,
bugün olduğundan çok daha güçlü, etkin ve lider bir Türkiye
olacaktır. Geleceğin Türkiye’si, hiç şüphesiz bugün attığımız
adımlarla şekillenecektir. Özellikle bilim ve teknoloji alanın-
da ektiğimiz tohumlar, Türkiye’nin gerçek potansiyelini açığa
çıkarmasında son derece belirleyici olacaktır. Bunu başara-
bilmek için ülkemizde bilimsel düşünceyi hakim kılmalıyız.
Sorunlarımıza bilim eksenli çözümler üretmeliyiz. Teknolojiyi
kullanan bir toplum olmanın ötesinde teknoloji geliştiren bir
toplum inşa etmeliyiz. Daha fazla ve daha nitelikli akademik
T Ü B İ T A K ’ ı n 5 4 . K u r u l u ş Y ı l d ö n ü m ü
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...40
Powered by FlippingBook