TÜBİTAK Bülten / Sayı 187 - Temmuz 2017 - page 24

24
Bülten
TEMMUZ
2017
G e l e c e ğ i n A s t r o n o m l a r ı n a T U G E ğ i t i m V e r e c e k
Lisans öğrencilerinin iş başında eğitimine yönelik uygula-
nan ve Astronomi ve Uzay Bilimleri, Uzay Bilimleri ve Tekno-
lojileri ve ilgili diğer bölümlerde (Fizik Bölümleri) astronomi
dersleri alan 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden başarılı olanlar
arasından seçilen 17 öğrenci, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevinde
dönemler halinde rehber eğitmenler eşliğinde birer hafta
eğitim görecekler.
17-21 Temmuz, 31 Temmuz-04 Ağustos, 14-18 Ağustos ve
11-15 Eylül 2017 tarihlerinde dört dönemde sürdürülecek
olan Lisans Öğrencileri Yaz Programı uygulaması kapsamın-
da, öğrencilerin yolluk ve konaklamaları TUG tarafından kar-
şılanacak ve not ortalamaları dikkate alınarak seçilecek.
Kabul edilen öğrencilerin kurumlara göre dağılımı 2107
yaz dönemi için şöyledir:
Ege Üniversitesi:
6
Ankara Üniversitesi:
4
İstanbul Üniversitesi:
2
ÇOMÜ :
2
ODTÜ :
1
Boğaziçi Üniversitesi:
1
Anadolu Üniversitesi :
1
GeleceğinAstronomlarına
TUG Eğitim Verecek
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...40
Powered by FlippingBook