TÜBİTAK Bülten / Sayı 187 - Temmuz 2017 - page 31

31
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Malzeme Enstitüsü
İleri Akustik Teknolojileri Grubu tarafından MİLGEM Programı
kapsamında geliştirilen, ülkemizin ilk Denizaltı Savunma Harbi
(DSH) Milli Sonar Transdüseri “TBT-01 Ver:1.01”in, Heybeliada
Korvetine Temmuz 2009 tarihinde başarı ile entegre edilmesi
ve Türk Deniz Kuvvetlerinin envanterinde Milli Sonar Transdü-
serinin (TBT-01 Ver:1.01) uygulanması sonucunda ülke eko-
nomisine ve güvenliğine önemli katkı sağlandı. Bu çerçevede
bir proje kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri için yüksek adette
TBT-01 Ver:1.01 transdüseri hazırlanıp, tüm test ve karakteri-
zasyonları Malzeme Enstitüsü Sualtı Akustik Laboratuvarı’nda
tamamlanarak teslim edildi. Bu proje kapsamında, Türk Deniz
Kuvvetlerinin ihtiyacına yönelik olarak daha düşük frekansta
görev yapabilen TBT-01 Ver:1.02 DSH transdüseri geliştirilmesi
hedeflenerek, ön çalışmaları tamamlandı.
Proje kapsamında yüzde 100 milli üretimhedeflenerek, yük-
sek adetli transdüser üretimi için yerli altyükleniciler kullanıldı
ve malzeme yerlilik oranı yüzde 90’ın üzerinde gerçekleşti. Bu
yaklaşım sonucunda TBT-01 Ver:1.01 transdüseri birimmaliye-
ti, yurt dışı muadillerinin birimmaliyetinin yüzde 25’i mertebe-
sinde sağlanarak, bu kritik teknolojinin üretiminin milli olması
sonucunda ülke ekonomisine önemli katkı sağlandı.
TBT-01 Ver:1.01 transdüserinin milli platformlarda kullanımı-
nın yaygınlaştırılması amacıyla öncelikle yerli firmalar ile proje
bazlı işbirlikleri oluşturuluyor ve milli ürün çözümleri firmalara
sunuluyor.
TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü’nün
Su Altı Akustik Çalışmaları
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Malzeme Enstitüsü İleri Akustik Teknolojileri Grubu, ülkemizin
ilk Denizaltı Savunma Harbi Milli Sonar Transdüseri TBT-01’in sağladığı başarı üzerine, daha düşük fre-
kansta görev yapabilen TBT-01 Ver:1.02’nin geliştirilmesi çalışmalarına başladı.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook