TÜBİTAK Bülten / Sayı 187 - Temmuz 2017 - page 26

26
Bülten
TEMMUZ
2017
B U T A L i l e B U T E K O M A r a s ı n d a L a b o r a t u v a r l a r a r a s ı İ ş b i r l i ğ i S ö z l e ş m e s i İ m z a l a n d ı
BUTAL ile BUTEKOM Arasında Laboratuvarlararası
İşbirliği Sözleşmesi İmzalandı
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Uludağ Tekstil İhracatçıları
Birliği, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği
ortaklığından oluşan Bursa Teknoloji Koordinasyon ve AR-
GE Merkezi A.Ş. (BUTEKOM) ile TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz
Laboratuvarı (BUTAL) arasında “Laboratuvarlararası İşbirliği
Sözleşmesi” imzalandı. Sözleşme kapsamında BUTEKOM’un
portföyünde bulunmayan test ve analizler BUTAL’da yapıla-
bilecek.
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...40
Powered by FlippingBook