TÜBİTAK Bülten / Sayı 187 - Temmuz 2017 - page 22

22
Bülten
TEMMUZ
2017
M A R T E K ’ t e F i k r i M ü l k i y e t v e P a t e n t H a f t a s ı P a n e l i
MARTEK’te Fikri Mülkiyet ve Patent Haftası Paneli
TÜBİTAK Marmara Teknokent’in (MARTEK), “Fikri Mülkiyet
ve Patent Haftası” Etkinliğinde düzenlediği panelde, TÜBİ-
TAK Marmara Teknokent İş Geliştirme ve Proje İzleme Birim
Sorumlusu Deniz Yayla açılış konuşması yaptı.
Açılış konuşması ve moderatörlüğünü Hilmi Özalp Hukuk
Bürosu Kurucu Ortağı, Adres Patent Yönetim Kurulu Başka-
nı Ali Yüksel yaptığı Panelde, İstanbul Üniversitesinden Yrd.
Doç. Dr. Leyla Türker Şener, Akdeniz Üniversitesinden Prof.
Dr. N. Ayşe Odoman Boztosun, Adres Patent Yönetim Kuru-
lu Üyesi, Avrupa Marka ve Patent Vekili Av. Ali Çavuşoğlu,
İstanbul Bilim Üniversitesinden Yrd. Doç.Dr. Oytun Erbaş,
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Ebube-
kir Koç katılımcı olarak yer aldı. Panelistler; Avrupa Patent ve
Fikri Mülkiyet Bilincinin arttırılmaması, katma değeri yüksek
ürünlerin patentlenebilmesi ve ürünün piyasaya sürülmesi-
ne kadar uzanan yeni teknolojik ürün yönetme özellikle ti-
carileştirme kısmına kadar olan süreç ve avantajları konula-
rında bilgilendirmeler yaparak, başarılı patent çalışmalarını
anlattılar.
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...40
Powered by FlippingBook