TÜBİTAK Bülten / Sayı 179 - Kasım 2016 - page 14

14
Bülten
KASIM
2016
C E L T I C - P l u s E t k i n l i ğ i İ T Ü A r ı T e k n o k e n t ’ t e G e r ç e k l e ş t i r i l d i
CELTIC-Plus kümesinde açılacak çağrılarda yeni işbirlikleri
oluşturmak amacıyla Avrupa genelinde yılda iki kez düzen-
lenen proje pazarı etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
ARI Teknokent ev sahipliğinde “CELTIC-Plus Proposers’ Day”
ismi ile düzenlendi. Bu yılın son proje pazarı olan etkinliğe
araştırmacılar yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe yerli ve yabancı
100’ünüzerinde kamu, akademi ve özel sektör temsilcisi katıldı.
TEYDEB Başkanı Mehmet Aslan’ın açılış konuşmasıyla
başlayan etkinlik, CELTIC-Plus Kümesi Direktörü Peter Her-
mann’ın konuşması ile devam etti. Programda ayrıca, önce-
ki yıllarda destek almaya hak kazanmış proje sahiplerinin
sunumlarına da yer verildi. TÜBİTAK-UİDB CELTIC Programı
Ülke Koordinatörü A. Mete Karaca, uluslararası araştırma ve
inovasyon işbirliği faaliyetlerini teşvik eden TÜBİTAK Destek-
leri hakkında bir sunum yaptı. CELTIC-Plus Kümesi Yürütme
Grubu Üyesi Türk firmalarının sunumları ile devam eden
etkinliğin öğleden önceki oturumunda, katılımcıların proje
fikirlerini paylaştıkları sunumlar yapıldı.
CELTIC-Plus Etkinliği İTÜ Arı
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...40
Powered by FlippingBook