TÜBİTAK Bülten / Sayı 179 - Kasım 2016 - page 10

10
Bülten
KASIM
2016
B İ L G E M , S T E M & M a k e r s F e s t / E x p o T ü r k i y e 2 0 1 6 ’ d a
BİLGEM, STEM & Makers
Fest/Expo Türkiye 2016’da
TÜBİTAK BİLGEMTBAE, HacettepeÜniversitesi Beytepe Kam-
püsü Kongre Merkezi ’nde düzenlenen “STEM & Makers Fest/
ExpoTürkiye 2016&2. STEMÖğretmenler Konferansı”na katıldı.
Düzenlenen etkinliğin oturumlarına katılımın yanı sıra,
atölyeler bölümünde, iki seminer, bir de atölye çalışması dü-
zenlendi. Doç. Dr. Muhammet Ali Can tarafından verilen “Ge-
lecekte Temel Bilimler: Kuantum Mekaniğin ‘Gerçek’ Olmayan
Dünyası” konulu seminerde kuantum mekaniğinin günümüz
teknolojisine olan ve özellikle de 2. Kuantum Devrimi denen
bilgi-bilgisayar bilimlerine olan etkileri anlatıldı.
Dr. Nazlı Candan tarafından gerçekleştirilen “Matematik ve
Doğadan Gerçeklenebilir Tasarım” konulu seminer ve atölye
çalışmasında ise, doğadaki formların matematiksel anlatımın-
dan yola çıkarak tasarım süreçlerine nasıl yansıtılabileceği;
doğadan kaynaklanan sanat bakışının da tasarımlara etkisi
örneklerle ele alındı. Ardından katılan ortaöğrenim (lise) öğ-
retmenleri, öğretmen adayları, eğitimcilerle atölye çalışması
gerçekleştirildi.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...40
Powered by FlippingBook