TÜBİTAK Bülten / Sayı 179 - Kasım 2016 - page 24

24
Bülten
KASIM
2016
İ S K İ G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü R / V T Ü B İ T A K M A M M A R M A R A A r a ş t ı r m a G e m i s i n i Z i y a r e t E t t i
İstanbul Boğazı, Marmara Denizi (Kuzeyi), Karadeniz çıkışı ve
Haliç’te halk sağlığı açısından tehlike arz eden ve sürekli kirlilik
kaynağı olan evsel ve endüstriyel kirliliğin izlenmesi amacıyla
2015-2016 yılında TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Ensti-
tüsü (ÇTÜE) tarafından gerçekleştirilen proje çalışma sonuçları
İSKİ Genel Müdürlüğü yetkililerine sunuldu. TÜBİTAK MAM ve
İSKİ Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamın-
da, “Denizde ve Haliç’te Su/Sediment Kalitesi ve Haliç’te Biyo-
çeşitliliğin İzlenmesi” projesinin 2015-2016 yılına ait çalışma
sonuçları TÜBİTAK MAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Ma-
karacı, İSKİ Genel MüdürYardımcıcı Metin Akbaş, Daire Başkanı
RızaHöke, ÇTÜEMüdürüV. Dr. SelmaAyaz, ŞubeMüdürü Selim
Aşçıoğlu ve diğer katılımcılara sunuldu. Proje Yürütücüsü Dr.
Vildan Tüfekçi tarafından proje kapsamında yapılan çalışmalar
anlatılarak, elde edilen sonuçlar ve deniz çevresinin korunma-
sına yönelik öneriler tartışıldı. Ayrıca, 2016-2017 yıllarını kap-
sayacak çalışmalar için Marmara Denizi’nde kirlenmeye hassas
bölgelerde de ilave izlemelerin yapılması kararlaştırıldı. Toplan-
tı akışında ÇTÜE tarafından İSKİ adına yürütülmekte olan altı
proje ile ilgili bilgiler sunuldu. Sunumlar sonrasında Araştırma
Gemisi İSKİ Yönetimine tanıtıldı ve deniz çalışmalarını içeren
kısa bir örnekleme yapıldı.
İSKİ Genel Müdürlüğü R/V TÜBİTAK MAM
MARMARA Araştırma Gemisini Ziyaret Etti
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...40
Powered by FlippingBook