TÜBİTAK Bülten / Sayı 179 - Kasım 2016 - page 8

8
Bülten
KASIM
2016
“Türkiye’de Havza Bazında Hassas Alanların ve Su Kalitesi Hedeflerinin Belirlenmesi Projesi”nin Kapanış Toplantısı Yapıldı
“Türkiye’de Havza Bazında Hassas Alanların ve Su Kalitesi
Hedeflerinin Belirlenmesi Projesi”nin Kapanış Toplantısı Yapıldı
TÜBİTAK MAM ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı SuYönetimi
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’de Havza
Bazında Hassas Alanların ve Su Kalitesi Hedeflerinin Belir-
lenmesi Projesi”nin kapanış toplantısı Ankara’da yapıldı.
Türkiye’deki 25 su havzasında bulunan yüzeysel sularda ve
yeraltı sularında su kirliliği açısından hassas su alanlarının,
nitrata hassas su alanlarının ve bu alanları etkileyen hassas
bölgelerin tespiti ve su kalitesi hedefleri ile su kalitesinin
iyileştirilmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla
20 Eylül 2012 tarihinde başlatılan Proje’nin kapanış toplan-
tısına Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Orman ve Su
İşleri Bakanlığı Müsteşarı Akif Özkaldı, Su Yönetimi Genel
Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A.
Arif Ergin, TÜBİTAK Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Çe-
lik, Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, Dr. Orkun Hasekioğlu, TÜBİTAK
Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanı Bahadır Tuna-
boylu ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası
yetkilileri ve Üniversitelerden öğretim üyeleri katıldı.
Toplantıda konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel
Eroğlu, Dünya’da tatlı su kaynaklarının çok az olduğuna dik-
kati çekti. 2.5 milyar insanın yeterli miktarda istenilen kali-
tede suya erişemediğine değinen Bakan Eroğlu, Türkiye’nin
su zengini olmadığını, Türkiye’de suyun tek elden ve akıllı
yönetilmesi gerektiğini söyledi. Şimdiye kadar 1 milyon 700
bin kişiye su götürdüklerini belirten Eroğlu, bu sayının ye-
terli olmadığını kaydetti. Yağışlardaki miktarların azalaca-
ğını ifade eden Bakan Eroğlu, “Türkiye’deki mesele sadece
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40
Powered by FlippingBook