TÜBİTAK Bülten / Sayı 179 - Kasım 2016 - page 16

16
Bülten
KASIM
2016
Türkiye’nin bilişim ve bilgi güvenliği konularında Ulusal
Ar-Ge Merkezi TÜBİTAK BİLGEM, Azerbaycan’ın Bakü ken-
tinde düzenlenen “ADEX 2016 2nd Azerbaijan International
Defence Exhibition”a katıldı. Fuarda BİLGEM’i İş Geliştirme
Başkan Yardımcısı Orhan Muratoğlu, İş Geliştirme Birim Yö-
neticisi Alper Ay, İş Geliştirme Sorumluları Barbaros Özlü ve
Yavuz Kaan Köksal temsil ettiler.
Azerbaycan askerî kuvvetlerinin üst düzey komutanları ile
ortak proje görüşmelerinin gerçekleştirildiği fuarda BİLGEM,
geliştirdiği ETMTS-2, AGC-T, HATS, MİLSEC-3, SIR ve VERİSAR
ürünlerini sergiledi. Ayrıca Azerbaycanlı yetkililerle yapılan
ve oldukça verimli geçen görüşmelerde TÜBİTAK BİLGEM
Açık Anahtar Altyapısı (PKI) ve Elektronik Sertifika Yönetim
Altyapısı (ESYA) ürünleri Azeri yetkililere tanıtıldı, işbirliği ko-
nuları görüşüldü.
PKI Neden önemlidir?
İçinde bulunduğumuz çağa da ismini veren bilgi, günü-
müzde toplumların geleceğini ve refah düzeyini belirleyen
en önemli zenginlik kaynaklarından biri haline gelmiştir.
Öyle ki bugün gelişmiş devletler, güvenliğini tehdit altında
gördüğü değerli ulusal varlıklar arasında ilk sıralarda strate-
jik bilgilere de yer vermektedirler.
Gelişen teknoloji ile bugün gündelik yaşamın her köşesi-
B İ L G E M A D E X 2 0 1 6 F u a r ı n a K a t ı l d ı
BİLGEM ADEX 20
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...40
Powered by FlippingBook