TÜBİTAK Bülten / Sayı 179 - Kasım 2016 - page 11

11
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
UKİS, Ortak Kriterler Sertifikası Aldı
TÜBİTAK BİLGEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştır-
ma Enstitüsü (UEKAE) tarafından geliştirilen milli akıllı kart
işletim sistemi UKİS v2.2.8H, Ortak Kriter (CC) EAL4+ (AVA_
VAN.5, ALC_DVS.2) güvenlik sertifikasını aldı. Kaynak kodu
incelemesi ve açıklık analizi testlerine tabi tutulan UKİS, tüm
testlerden başarıyla geçti.
UEKAE tarafından geliştirilen milli akıllı kart yongası UK-
TÜM üzerinde çalışan UKİS v2.2.8H, e-kimlik kartı ve e-imza
kartı gibi akıllı kart uygulamaları için hem donanım hem de
yazılım olarak tamamen yerli ve güvenilir bir çözüm sunu-
yor. UKİS v2.2.8H, ilk olarak 28 Mayıs 2015 tarihinde Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) dağıtımına başlanmış
olan KKTC Kimlik Kartı’nda kullanılmaya başlandı. 14 Mart
2016 tarihinde Kırıkkale’de dağıtımına başlanan Türkiye
Cumhuriyeti Kimlik Kartı’nda da kullanılan UKİS v2.2.8H’nin
teknik özelliklerinden bazıları aşağıdaki gibidir:
• 2048 bit asimetrik RSA ve 256 bit simetrik AES kripto al-
goritmaları
• Rol tabanlı erişim mekanizması ile sadece yetkilendiril-
miş uygulamalar için veri erişimi
• Güvenli haberleşme
• Yapısal güvenlik mimarisi ve güvenli anahtar yönetimi
• ISO 7816 uyumlu haberleşme arayüzü
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40
Powered by FlippingBook