TÜBİTAK Bülten / Sayı 179 - Kasım 2016 - page 4

4
Bülten
KASIM
2016
K a m u A ç ı k K a y n a k K o n f e r a n s ı K A K 2 0 1 6 G e r ç e k l e ş t i r i l d i
Kamu Açık Kaynak Konfera
2. Kamu Açık Kaynak Konferansı KAK 2016, TÜBİTAK
ULAKBİM Enstitü Müdürü Mehmet Mirat Satoğlu ve Pardus
Proje Yöneticisi Ali Aras tarafından; Doç. Dr. Mustafa Akgül
ve Kamu Açık Kaynak Konferansı Düzenleme Komitesi’nin
destek ve katkılarıyla 17 – 20 Ekim 2016 tarihleri arasında
TED Üniversitesi Kolej Yerleşkesinde gerçekleştirildi.
Konferansın önemi ve açık kaynak teknolojilerin kullanımı
ile ilgili detayları vurgulayan açılış konuşmalarını TÜBİTAK
Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yar-
dımcısı Dr. Şuayip Birinci, TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk Şen,
HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ve MEB Ye-
ğitek Daire Başkanı Dr. Yakup Yüksel yaptı. Konuşmaları din-
lemeye gelen 20’den fazla üst düzey bürokrat da kurumları
ile ilgili bilgi alışverişini kendi aralarında yapma imkanı buldu.
Eğitime katılan 307 kişi ve konferansa katılan 323 kişi, altı
eğitmen, 38 panelist ve sekiz firma ile buluşarak teknoloji-
ler, özel sektör ve kamu açık kaynak tecrübeleri konuların-
da bilgi aktardılar. 80’den fazla kamu kurumundan katılımcı
konferansta, devlet kurumlarının altyapılarında kullanabile-
cekleri açık kaynak teknolojiler ve Pardus Milli İşletim Siste-
mi Dağıtımı konusunda bilgi sahibi olurken, kurumlarında
kullanacakları teknolojiler ile ilgili eğitmenler ve panelistler
ile birebir görüşme imkanı buldular.
TÜBİTAK ULAKBİM’e ayrılmış demo alanında Pardus pro-
jesi ile alt projeleri; Pardus Milli İşletim Sistemi Dağıtımı,
Lider Ahenk Merkezi Yönetim Sistemi, EnGerek Kimlik Yöne-
timi Sistemi, Ahtapot Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi ve
ULAKBÜS Üniversite Bilgi Sistemi projeleri sergilendi. Sonra-
ki günlerde ise“Güvenlik”, “Sanallaştırma”, “Ağ Yönetimi”, “Ya-
zılımYaşam Döngüsü”, “Pardus Göç Başarı Hikayeleri”, “Bulut
Teknolojileri” ve “Ofis Yazılımları” konusunda konuşmalar ve
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...40
Powered by FlippingBook