TÜBİTAK Bülten / Sayı 177 - Eylül 2016 - page 20

20
Bülten
EYLÜL
2016
T ü r k i y e ’ n i n İ l k T e k n o p a r k ı T Ü B İ T A K M A R T E K
m2’si de Teknoloji Serbest Bölgesi (TEKSEB) olmak üzere
toplam 620 bin m2 alana sahip.
TÜBİTAK Marmara Teknokent Teknoloji Serbest Bölge-
si’nde (TEKSEB)
14 bin 550 m2 ofis ve 41 bin 270 m2 açık
alanda olmak üzere, 2016 Temmuz verilerine göre toplam
28 firma faaliyet gösteriyor. 2015 verilerine göre TEKSEB’de
338 milyon dolar ihracat ve 16 milyon doları ithalat gerçek-
leşti.
TÜBİTAK Marmara Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölge-
si (TEKGEB)
2 bin 232 m2 alan üzerine kurulu. 2016 Temmuz
verilerine göre 43 firmanın faaliyet gösterdiği TEKGEB’de
doluluk oranı yüzde 100. 2015 verilerine göre TEKGEB’de ya-
pılan Ar-Ge faaliyetleri kapsamında, 51 milyon dolar ihracat,
86 milyon dolar ithalat gerçekleşti.
TÜBİTAK Marmara Teknokent Kuluçka Merkezi
, Tekno-
kent bünyesinde mevcut girişimcilik ekosistemini destekle-
mek ve geliştirmek amacıyla kuruldu. Kuluçka Merkezi’nde
Ar-Ge faaliyetlerinde bilim insanlarının inovatif çalışma-
larına yön veren, kaliteli bir hizmet anlayışıyla teknolojinin
lider teknoparkı olma vizyonu ile yola çıkan TÜBİTAK Mar-
mara Teknokent (MARTEK), faaliyetine 1992 yılında Kocaeli
ilinin Gebze ilçesinde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
(MAM) Kampüsü sınırları içerisinde “Teknoloji Geliştirme
Merkezi” kurularak başladı. Teknoloji Geliştirme Merkezi
1998 yılında KOSGEB tarafından yayınlanan Teknopark Yö-
netmeliğine uygun ilk Teknopark ilan edildi.
TÜBİTAK Marmara Teknokent, Türkiye’nin ilk teknoparkı
olmasının yanı sıra, 1999 yılında Teknoloji Serbest Bölgesi
(TEKSEB) ve 2001 yılında Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEK-
GEB) unvanları ile birbirinden farklı iki bölgenin kurulma-
sıyla, ülkemizin mevcut 63 teknoparkı içerisinde “Teknoloji
Serbest Bölgesi” tanımına ve avantajına sahip ilk ve tek tek-
nokent olma özelliğini taşıyor. TÜBİTAK Marmara Teknokent,
260 bin m2’si Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKGEB), 360 bin
Türkiye’nin İlk Tekno
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...40
Powered by FlippingBook