TÜBİTAK Bülten / Sayı 177 - Eylül 2016 - page 10

10
Bülten
EYLÜL
2016
F ü z e l e r i n G ö z ü v e B e y n i T Ü B İ T A K S A G E ’ d e Y a p ı l a c a k
Füzelerin Gözü ve Beyni T
TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Ensti-
tüsü (SAGE) bünyesindeki “Arayıcı Başlık Teknoloji Geliştir-
me ve Test Merkezi”nin açılışını gerçekleştiren Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye’nin son 14-15 yıldır
savunma teknolojilerinde üretim ve tasarım konularında
mesafe aldığını söyledi. SAGE’de yapılan çalışmalar hakkın-
daki sunumu dinleyen ve arayıcı başlık teknolojisi üzerine
geliştirilen simülasyonu izleyen Bakan Özlü, “SAGE’de çok
önemli projeler yürütüyoruz. Bunlardan üç projemizde or-
taya çıkan ürünler şu anda silahlı kuvvetlerde kullanılıyor.
Biliyorsunuz, son dönemde Türkiye’nin içinde bulunduğu
bölgenin güvenlik şartları, yurt dışında silahlı kuvvetlerin
yürüttüğü operasyonlar var. Bu operasyonlarda ağırlıklı
olarak kendi sistem ve mühimmatımızı kullanıyoruz. Bu çok
sevindirici bir durum. Bu konudaki çalışmalarımızı yürütece-
ğiz. TÜBİTAK SAGE ve TÜBİTAK’ın diğer enstitüleri, teknoloji
üretme konusunda, savunma teknolojilerinde Türkiye’yi üs-
tün kılma noktasında önemli bir görev icra ediyorlar. Bugün
burada gördüğümüz çalışmalar bunun aslında bir nevi ispa-
tı. İnşallah gelecek dönemde de daha uzun menzilli, daha
yüksek kabiliyetli sistemleri geliştireceğiz ve bunları envan-
tere sokacağız” diye konuştu.
TÜBİTAK özelinde ama Türkiye’de genel olarak devlet teş-
kilatımızda teknoloji üretme, tasarımlar geliştirme yetenek-
lerimizin arttırılması için yapılan çalışmalara değinen Bakan
TÜBİTAK SAGE bünyesindeki “Arayıcı Başlık Teknoloji Geliştirme ve Test Merkezi”, Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı FarukÖzlü’nün katıldığı bir törenle açıldı. BakanÖzlü, SAGE ve TÜBİTAK’ın diğer enstitüle-
rinin, teknoloji üretme konusunda, savunma teknolojilerinde Türkiye’yi üstün kılma noktasında önemli
bir görev icra ettiğini söyledi.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...40
Powered by FlippingBook