TÜBİTAK Bülten / Sayı 177 - Eylül 2016 - page 22

22
Bülten
EYLÜL
2016
vermek istiyorum’ diyen girişimcileri bir araya getirmek için
“Girişimcilik Kampları/Kadın Girişimcilik Kampları”nı düzen-
ledi. MARTEK, Türkiye’nin en yenilikçi, yaratıcı, başarılı ve
geleceği parlak girişimlerini seçen, seçilen bu başarılı giri-
şimleri yeni değer ve fırsatlar yaratan yatırımcılarla buluş-
turmayı hedefleyen bir portal olan “demodaytr.com”u aktif
hale getirdi.
2015 yılında TS EN ISO 9001 Kalite Belgesi’ni alan 2. Tek-
nokent olan TÜBİTAK MARTEK, ayrıca Smart Campus Yazılı-
mı ile tam entegre otomasyon sistemi, yenilenebilir enerji
sistemleri içeren, çevreye duyarlı Yeşil ve Akıllı Teknokent
özelliği taşıyor.
TÜBİTAK Marmara Teknokent yürütücülüğünde, 2016
yılı Nisan ayında ilk kez Gaziantep’te düzenlenen ve Kay-
seri OSB, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Nuh Naci Yazgan
Üniversite’si ve ORAN Kalkınma Ajansı işbirliğinde, Tek-
noparklarda yer alan girişimci Ar-Ge firmalar ile Kayseri
TÜBİTAK MARTEK’in Yeni İdare ve Kuluçka Binası Yakında
Hizmete Giriyor
18 Aralık 2015 tarihinde temel atma töreni gerçekleşen,
birkaç ay içerisinde tamamlanarak hizmete girecek olan
“TÜBİTAK Marmara Teknokent İdare ve Kuluçka Binası”nda
28 bin m2 kapalı alan, 550 kişilik konferans salonu, 7 bin m2
gezilebilir açık teras, 500 m2 iki adet iç bahçe, çok amaçlı
salonlar, kafeterya, sosyal alanlar ve 250 araç kapasiteli açık
otopark yer alıyor. Yoğun talep gören yeni İdare ve Kuluçka
Binasında kiralanacak alanların yüzde 70’i ön protokol ile
yeni Ar-Ge firmalarına verildi.
TÜBİTAK MARTEK Neler Yaptı?
Sanayi kuruluşlarının beklentilerini, ihtiyaçları ve prob-
lemleriyle, teknokentlerde, Ar-Ge ve inovasyona dayalı
üretilen teknoloji odaklı çözüm/ürünlerle buluşturmayı
hedefleyen TÜBİTAK Marmara Teknokent, “Ar-Ge- Sanayi-
Akademi (ASA) Buluşmaları”nı; ‘Bir fikrim var ve ona hayat
T ü r k i y e ’ n i n İ l k T e k n o p a r k ı T Ü B İ T A K M A R T E K
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...40
Powered by FlippingBook