TÜBİTAK Bülten / Sayı 177 - Eylül 2016 - page 21

21
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
2016 Temmuz verilerine göre 45 adet firma faaliyet gösteri-
yor ve doluluk oranı bu tarih itibari ile yüzde 100. Kuluçka
Merkezi’nde bulunan firmalar şu avantajlardan yararlanıyor-
lar:
İlk yıl bedelsiz olmak üzere 2 yıl ofis tahsisi ve yüzde
50 kira indirimi
Genel hizmetlerden ücretsiz yararlanma imkanı
Projelere Bilgi Desteği
Servis ve Yemek Hizmeti (6 ay ücretsiz)
Proje yazım ve patent Desteği
Pazarlama ve Tanıtım Destekleri
TÜBİTAK Marmara Teknokent bünyesinde bulunan TEK-
SEB, TEKGEB ve Kuluçka Merkezlerinde bulunan firmalara
aşağıdaki hizmetler veriliyor:
Kiralama Hizmetleri
Yemek ve Ulaşım Hizmetleri
Networking Hizmeti
Güvenlik, Temizlik, Peyzaj Hizmeti
Sosyal, Kültürel ve Destek Hizmetleri
Teknik Destek Hizmetleri
Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Teknoloji Transfer Hizmetleri
Ayrıca, bölgemizde bulunan firmalar çeşitli vergi avantaj-
larına da sahip oluyorlar:
1.
SGK Prim Muafiyeti
2.
Gelir Vergisi Muafiyeti
3.
KDV Muafiyeti
4.
Yabancı Uyruklu Personel
5.
Kurumlar Vergisi Muafiyeti
arkı TÜBİTAK MARTEK
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...40
Powered by FlippingBook