TÜBİTAK Bülten / Sayı 177 - Eylül 2016 - page 11

11
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
BİTAK SAGE’de Yapılacak
Özlü,”Bu hem bakanlığımızda bir yapılanmayı öngörüyor
hem de TÜBİTAK’ın çalışma usul ve esaslarında bir düzen-
lemeyi öngörüyor. Bunu çalışıyoruz, belli bir mesafe aldık,
inşallah önümüzdeki ay bunu sonlandıracağız” dedi.
Bakan Özlü, basın toplantısının ardından TÜBİTAK Başkanı
Prof. Dr. Arif Ergin ile TÜBİTAK SAGE bahçesine fidan dikti.
“Arayıcı Başlık Füzenin ‘Gözü’”
TÜBİTAK SAGE’nin Beş Eksenli Benzetimci Altyapısını ve
buradaki simülasyonu anlatan SAGE Optik Tasarım Birimi
Amiri Başuzman Bülent Özkan, füzelerin akıllı mühimmatlar
olduğunu, Beş Eksenli Benzetimci’nin algılayıcı başlık deni-
len görme ve algılama ünitesinin gerçeğe yakın testlerinin
yapıldığı bir benzetimci olduğunu aktardı.
Burada geliştirilen simülasyon ile uçakla veya hava plat-
formuyla yapılabilecek 6 bin testin gerçeğe yakın bir şekilde
gerçekleştirilebildiğini ifade eden Özkan, şu bilgileri verdi:
“Burada 6 bin testi tek seferde yapabiliyorsunuz. Bu
benzetimci savunma sanayisinde sıkça kullanılan bir ben-
zetimci. Burada geliştirilen tarayıcı başlıkların simülasyon
üzerinde testi yapıldıktan sonra gerçeğe yakın bir fikir elde
ediliyor, akabinde de geliştirilen sistem mühimmata bağla-
nıp gerçek hava platformundan atılarak buradaki çalışmalar
doğrulanmış oluyor. 6 bin farklı senaryoyu burada bir defa-
da aşağı yukarı aynı maliyetle test etmiş oluyoruz.”
Bu tip cihazların hassas olması sebebiyle ülke bazında bi-
linen beşi geçmeyen firmalar tarafından yapıldığını anlatan
Özkan, “Burada hassas olması ve maliyetler süreci uzatabili-
yor ama 1,5 yıl gibi bir sürede geniş bir mühendis ekibiyle
tasarımı yapılabiliyor. Akılı mühimmatlar havadan yerdeki
hedefleri işletim kurallarına göre yönlendirilebiliyor. Arayıcı
başlık içeren füzeler içermeyen füzelere göre daha hassas
sebebi de füzenin adeta gözü gibi olması. Arayıcı başlık bak-
tığı zaman hedefin nerede olduğunu buluyor, ona kitlenip
mühimmatı yönlendiren bir sistem bu. Kabaca füze eğer
gövde ise arayıcı başlığı da onun gözü ve beyni olarak tarif
edebiliriz” diye konuştu.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40
Powered by FlippingBook