TÜBİTAK Bülten / Sayı 177 - Eylül 2016 - page 26

26
Bülten
EYLÜL
2016
TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (AR-
DEB) tarafından desteklenen, “Akdeniz İklim Kuşağındaki
Sığ Göllerde Suiçi Bitkilerin Yapısal Rolü ile Gelişimini Etki-
leyen Faktörlerin Geçmişte, Günümüzde ve Daha Sıcak Isı-
nan Koşullarda Belirlenerek Uyum ve Azaltma Stratejilerinin
Oluşturulması”başlıklı proje ile ülkemizin kuzeyden güneyi-
ne uzanan enlemsel hat boyunca benzer nitelikteki sığ göl-
ler “Anlık Fotoğraf Çekme” yöntemi ile araştırıldı. Güneyde
daha sıcak ve kurak bölgelerde bulunan göllerin ekolojik
yapısına küresel ısınmanın etkilerinin belirlenmeye çalışıldı-
ğı Proje kapsamında, kuzey enlemlerinde bulunan göllerde
oluşabilecek değişimler için öngörüler üretildi.
Araştırmalar sonucunda elde edilen bulguların, sıcaklık
artışı ve kuraklık ile göllerin ötrofikleşip tuzlandıklarını ve
su içi bitkileri, biyoçeşitlilikleri kaybettiklerini gösterdiğini
belirten ODTÜ Limnoloji Laboratuvarı Kurucusu ve Yürütü-
TÜBİTAK’ın Desteklediği Projeyle
Ülkemizdeki Sığ Göllerin Fotoğrafı Çekildi
Proje Başkanı Prof. Dr. Meryem Beklioğlu öncülüğünde yürütülen proje, sıcaklık artışı ve kuraklığın
ülkemizdeki sığ göller üzerindeki etkilerini ortaya koydu.
D e s t e k l e G e l e n B a ş a r ı
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...40
Powered by FlippingBook