TÜBİTAK Bülten / Sayı 177 - Eylül 2016 - page 30

30
Bülten
EYLÜL
2016
İ n s a n s ı z H a v a A r a ç l a r ı Y a r ı ş l a r ı İ ç i n G e r i S a y ı m B a ş l a d ı
İnsansız Hava Araçlarının (İHA) özellikle yangın, kaza gibi
acil durumlarda insanlara yardım edecek sivil uygulama-
larda kullanılabilir olduğunu göstermek amacıyla TÜBİTAK
Bilim-Toplum Daire Başkanlığı, Bilim ve Toplum Programla-
rı Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası İnsansız
Hava Araçları Yarışları, sabit ve döner kanatlılar olmak üzere
iki kategoride düzenlendi.
150 civarında yerli ve 20 civarında yabancı takımın baş-
vuruda bulunduğu UAV (Unmanned Aerial Vehicle) İnsansız
İnsansız Hava Araçları Yarışları İçin
Geri Sayım Başladı
Hava Araçları Yarışları’na 100 yerli ve altı yabancı takım katıl-
maya hak kazandı. Yarışmaya başlayıncaya kadar; Kavramsal
Raporunun değerlendirilmesi sonucunda yarışmaya devam
eden her takıma, araçlarını inşa etmeleri amacıyla 2 bin
500 TL teşvik ödülü verilecek. Detaylı Tasarım Raporunun
değerlendirilmesi sonucunda yarışmaya katılmaya hak ka-
zanan her takıma, araçlarında iyileştirmeler yapmaları ama-
cıyla bin 500 TL teşvik ödülü verilecek. Yarışmaya katılan her
takıma seyahat ve konaklama desteği olarak 2 bin 500 TL
TÜBİTAK tarafından düzenlenen İnsansız Hava Araçları Yarışları 10-16 Ekim 2016 tarihleri arasında,
Gebze Teknik Üniversitesi Çayırova Kampüsünde gerçekleştirilecek.
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook