TÜBİTAK Bülten / Sayı 177 - Eylül 2016 - page 25

25
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Dünya’nın Her Yerinden Görüntü Alabiliyor
RASAT, geliştirilen Yüksek Performanslı Uçuş Bilgisayarı
(BiLGE), 100Mbps hızında X-bant Verici ve Gerçek Zamanlı
Görüntü İşleme (GEZGİN-2) ekipmanları ile yerli uçuş ve yer
istasyonu yazılımlarını başarıyla çalıştırarak, uzay tarihçesi
kazandırdı. Böylelikle, TÜBİTAK UZAY, sadece sistem seviye-
sinde değil alt sistemler kapsamında da yetkinliğini ortaya
koydu. İlk yerli gözlem uydusu olan RASAT’ın yörünge özel-
liği sayesinde Dünya’nın her yerinden görüntü alınabiliyor.
RASAT Uydusu’ndan indirilen ham görüntüler geometrik
ve radyometrik düzeltmelerin ardından koordinatlandırma
işlemleri yapılarak GEZGİN Portalı’na aktarılıyor. RASAT gö-
rüntüleri haritacılık, afet izleme, ormancılık, kentsel planla-
ma gibi alanlarda kullanılıyor.
adresinden GEZGİN Portalı’na bağla-
narak;
Çizimle arama,
Sınırlara göre arama,
Yer ismine göre arama,
Koordinat bilgisi girilerek arama,
Dosya yükleyerek arama
özelliklerini kullanarak istenilen alana ait görüntüleri hızlı
ve kolay bir şekilde indirebilirsiniz.
Güneş’e eş zamanlı dairesel yörüngede, 700 km irtifada
bulunan RASAT Uydusu, 7,5 m siyah-beyaz, 15 m çok bant-
lı uzamsal çözünürlükte süpürçek (pushbroom) kameraya
sahip. Yeniden ziyaret zamanı ortalama dört gün olan, üç
eksende kontrol edilebilen RASAT’ın her bir çerçeve görün-
tüsünün boyutları 30 km X 30 km ve 960 km uzunluğuna
kadar şerit görüntü alabiliyor.
Uydu Teknolojisinde Türkiye’yi Söz Sahibi Yaptı
RASAT Projesi kapsamında, uydu montaj, entegrasyon ve
test laboratuvarları büyütüldü; uydu tasarım, üretim ve test
konularında 100’den fazla uzman yetiştirildi. Tamamı ülke-
mizde Türk mühendisler tarafından tasarlanıp üretilen mil-
li gözlem uydumuz RASAT ile Türkiye, uydu teknolojisinde
söz sahibi bir ülke konumuna gelirken, TÜBİTAK UZAY da, bir
uydu projesinin baştan sona gerçekleştirilmesini sağlayabi-
lecek sistem tasarımı ve entegrasyon yeteneklerine sahip
olduğunu gösterdi.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...40
Powered by FlippingBook