TÜBİTAK Bülten / Sayı 168 - Aralık 2015 - page 22

22
Bülten
ARALIK 2015
“Temel Bilimlerin Dünü, Bugünü ve Yarını” Çalıştayı
TÜBİTAK BİLGEM Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü
(TBAE) Müdürü Bilal Kılıç, Hacettepe Üniversitesi Beytepe
Yerleşkesi’nde düzenlenen “Temel Bilimlerin Dünü, Bugünü
ve Yarını” başlıklı Çalıştaya konuşmacı olarak katıldı. TBAE
Müdürü Bilal Kılıç, “Temel Bilimlerin Sorunlarına Çözüm
Önerileri” başlıklı oturumda sunum yaptı.
Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı tarafından
düzenlenen Çalıştayın açılış konuşmaları Hacettepe Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. A. Murat Tuncer, TÜBA Başkanı Prof.
Dr. Ahmet Cevat Acar ve Hacettepe Üniversitesi Fen Fakülte-
si Dekanı Prof. Dr. Bekir Salih tarafından yapıldı.
BTÜ Rektörü BUTAL’ı Ziyaret Etti
Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir
TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı’nı ziyaret ederek, BU-
TAL’ın faaliyetleri ve mevcut imkanları hakkında BUTAL Müdürü Se-
dat Aktaş ve diğer yetkililerden bilgi aldı.
Prof. Karademir’in ziyaretinde üniversite ve diğer kamu kuruluşla-
rında mevcut altyapı ve bilgi birikiminin, ülke sanayiinin gelişmesi
ve rekabet gücünün artırılmasında etkin bir şekilde kullanılmasına
yönelik olarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
BUTAL Malzeme Tekstil, Kimya Çevre ve Gıda Tarım Kimyası Labo-
ratuvarlarının faaliyetleri ile Muayene Hizmetleri hakkında ilgililerce
bilgi sunuldu. Bursa ve ülkemiz sanayicilerine destek vermek ama-
cıyla yürütülmekte olan araştırma geliştirme, test ve analiz çalışma-
ları ile ilgili potansiyel işbirliği olanakları üzerinde duruldu.
Bursa Vali Yardımcısı BUTAL’da İncelemelerde Bulundu
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili Kurumlardan
sorumlu Bursa Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, TÜBİTAK Bursa
Test ve Analiz Laboratuvarını (BUTAL) ziyaret ederek incele-
melerde bulundu.
BUTAL Müdürü Sedat Aktaş, BUTAL’ın ana faaliyet konuları
çerçevesinde sanayi kuruluşlarına, üniversite ve diğer kamu
kurumlarına verilen test, analiz, muayene ve eğitim hiz-
metleri hakkında bilgi sundu. Vali Yardımcısı İbrahim Avcı,
BUTAL’daki Malzeme Tekstil, Kimya–Çevre ve Gıda-Tarım
Kimyası Laboratuvarlarını yerinde inceleyerek, çalışmalarını
yakından tanıma fırsatı buldu.
T Ü B İ T A K B U T A L
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...40
Powered by FlippingBook