TÜBİTAK Bülten / Sayı 168 - Aralık 2015 - page 27

27
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
dirme Toplantısı Yapıldı
ve bu projeyle nelerin hedeflendiğini anlattı.
TÜTEL Projesi Nedir ?
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın güdümlü proje des-
teğinden alınan fonla TÜBİTAK BİLGEM’de başlatılan TÜTEL
Projesi ile ulusal ve uluslararası paydaşlarla işbirliğinin ve
tüm ülkeyi kapsayacak bir eğitim, tasarım, geliştirme, test,
üretim ve bilinçlendirme faaliyetinin temelleri atılıyor. Proje
temel olarak bölgedeki üniversite ve firmalara tüm-devre
tasarım desteği için merkezi bir organizasyon oluşturma-
yı hedefliyor. Ayrıca, proje faaliyetleri arasında; tüm-devre
tasarım eğitim programlarının düzenlenmesi, tüm-devre
tasarımında kullanılan CAD araçları için gerekli yazılım ve
lisansların sağlanması ve tüm-devre tasarımı için ulusal ve
uluslararası işbirliklerin kurulması bulunuyor.
TÜTEL Projesi Neden Önemli ?
TÜTEL Projesi’nin bölgesel ve ulusal kalkınma açısından
da büyük bir adım olması hedefleniyor. TÜTEL ile Türkiye’ye
önemli bir know-how kazandırılması ve ülkemizdeki tüm
paydaşların (araştırmacılar, firmalar, üniversiteler, vatandaş-
lar) yararlanabileceği bir ekosistem kurulması hedefleniyor.
Bu projeyle, Türkiye’de sadece TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde
bulunanYarı İletkenTeknolojileri Araştırma Laboratuvarı’nın
(YİTAL), sanayiye de hizmet vermesi öngörülüyor. Bunun-
la birlikte, projeyle ülkemizin mikro-elektronik konusunda
teknolojik bağımsızlığa kavuşması hedefleniyor.
Tokyo Üniversitesi’nin TÜTEL’e Destek Vermesi Planlanıyor
Tokyo Üniversitesi’nin TÜTEL’e destek vermesi planlanıyor.
Bu kapsamda, Japonya’nın Tokyo Üniversitesi’nde faaliyet
gösteren VLSI Design and Education Center’ın(VDEC), tüm-
devre tasarımı ve üretimi konusunda akademik ve teknolo-
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...40
Powered by FlippingBook