TÜBİTAK Bülten / Sayı 168 - Aralık 2015 - page 24

24
Bülten
ARALIK 2015
T Ü B İ T A K B İ L G E M
Türkiye’nin Geleceği: Temel Bilimler
TÜBİTAK BİLGEM Temel Bilimler Araştırma Enstitü-
sü’nün (TBAE), İstanbul’da düzenlediği “Türkiye’nin
Geleceği: Temel Bilimler” konulu Çalıştay, TÜBİTAK
BİLGEM TBAE Müdürü Bilal Kılıç’ın açılış konuşmasıyla
başladı. Üç oturumdan oluşan çalıştayın ilk oturumun-
da Türkiye’de Temel Bilimler’in durumu, sorunları ve bu
bağlamda dünyadaki eğilimler tartışıldı. İkinci oturum-
da, Türkiye’deki eğitimde ve ekonomide kısa ve uzun
vadede neler yapılabileceği, metodolojiler ve hedefler
üzerinde duruldu. Üçüncü bölümde ise, bu hedeflerin
gerçekleştirilmesinde karşılaşılabilecek zorluklar ve
bunlara ilişkin çözüm önerileri görüşüldü. Ayrıca, bu
konuda kurulması gereken işbirlikleri ve TÜBİTAK, YÖK
ve ilgili kurumlardan beklentilerin neler olduğu üzerin-
de ayrıntılı bir şekilde duruldu.
Temel bilimler alanında önde gelen isimleri bir araya
getiren Çalıştay’a Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Alp Eden, Prof. Dr. Teoman Turgut, Prof. Dr. Nihat Sadık
Değer, Prof. Dr. Giray Ökten, Doç. Dr. Burçin Ünlü; Koç
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Burak Özbağcı, Prof. Dr. Te-
kin Dereli, Prof. Dr. Ali Mostafazadeh; Galatasaray Üni-
versitesi’nden Prof. Dr. A. Muhammet Uludağ; İTÜ’den
Doç. Dr. Ahmet Duran, Doç. Dr. Emre Onur Kaya; Yedi-
tepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. İlhan İkeda ve Sabancı
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zafer Gedik katıldılar.
Kalkınma Bakanlığı’na KAYS Yazılımı Eğitimi
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojiler Enstitüsü (YTE), Kal-
kınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) Projesi kapsamında,
Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme veYapısal UyumGenel
Müdürlüğü (BGYUGM) katılımcılarına yazılım eğitimi verdi.
Her yıl periyodik olarak gerçekleştirilen Bakanlık eğitimi-
nin bu yıl dördüncüsü düzenlendi. Eğitime, Kalkınma Ba-
kanlığı’ndan BGYUGM Genel Müdürü Nahit Bingöl, İzleme,
Değerlendirme ve Analiz Dairesi Başkanı Mustafa Işık, KAYS
Proje Koordinatörü Leventcan Gültekin ve 29 Kalkınma Ba-
kanlığı Uzmanı ile Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitü-
sü’nden (YTE) Enstitü Yönetimi ve KAYS Projesi ekibi katıldı.
Mustafa Işık’ın açılış konuşmasıyla başlayan eğitimde
KAYS Proje Yöneticisi Ender Özmen, KAYS’ta son bir yılda
gerçekleştirilen faaliyetlerden söz etti. Eğitimde, çalışma
programı onay süreci, mali raporlar, gelir ve gider bütçeleri
ve dinamik raporlama işlemleri detaylı bir şekilde anlatıldı.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...40
Powered by FlippingBook