TÜBİTAK Bülten / Sayı 168 - Aralık 2015 - page 17

17
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Amerika NIH Heyeti TÜBİTAK’ı Ziyaret Etti
Amerika Ulusal Sağlık Enstitüsü (National Institute of He-
alth – NIH) Heyeti, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin’i
ziyaret etti.
NIH Kanser Enstitüsü Küresel Sağlık Merkezi Direktörü Dr.
Edward L. Trımble, Baş Danışman Dr. Marie D. Ricciardone,
ABD Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Diplomat James Tur-
ner ve Ekonomi Uzmanı Özlem Toplu’dan oluşan heyetle ül-
kemiz ve Amerika Birleşik Devletleri arasında sağlık alanında
yürütülen işbirlikleri ve bu işbirliklerini güçlendirmeye fayda
edebilecek karşılıklı işbirliği fırsatları görüşüldü.
NIH Heyetinin ziyareti, iki ülkenin sağlık alanındaki işbirli-
ğinin daha da ileriye taşınması ve çeşitlendirilmesi konusun-
da karşılıklı niyetlerin bildirilmesi ile sona erdi.
EUROSTARS Sonbahar Etkinliği Firmaları Stockholm’de Buluşturdu
Eurostars Sonbahar Etkinliği, İsveç/Stockholm’de gerçek-
leştirildi. İsveç EUREKA Dönem Başkanlığı (VINNOVA İsveç
İnovasyon Ajansı), Enterprise Europe Network (EEN) ve
EUREKA Sekretaryası’nın ortaklaşa düzenlediği iki günlük
etkinlikte, yeni ürün, süreç veya hizmet geliştiren yenilikçi
KOBİ’ler ve büyük firmalar bir araya getirildi.
Tematik odağı Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) ve Elek-
tronik ile Üretim ve Malzeme olarak belirlenen etkinlik kap-
samında, Eurostars projeleri vasıtasıyla uluslararası işbirliği
gerçekleştirmek isteyen KOBİ’ler ve büyük firmalar Program
hakkında bilgilendirildi. Firmalar ayrıca, potansiyel ortaklar
ile bir araya gelerek Ar-Ge temelli ticari işbirlikleri üzerine
fikir alışverişinde bulundular. Etkinliğe İsveç, Türkiye, İngil-
tere, Güney Kore, Finlandiya, Litvanya, Belçika, Romanya,
İspanya, Almanya ve Polonya’dan çok sayıda firma katıldı.
Türkiye-Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Yılı Kapsamında
Çalıştay Desteği Veriliyor
“2015 Türkiye-Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Yılı” kapsa-
mında yurt içinde düzenlenecek çalıştaylara TÜBİTAK tarafın-
dan “2223 - D İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Dü-
zenleme Desteği Programı” kapsamında destek verilecek.
Çalıştay desteği sağlık, gıda, biyoteknoloji, bilgi ve iletişim
teknolojileri, nanoteknoloji, enerji, çevre ve sosyal bilimler
alanlarında verilecek. Etkinlik desteği üst sınırının 50.000 TL
olarak belirlendiği Çalıştay desteğine başvurular 14 Aralık
2015 - 29 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılabilecek.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...40
Powered by FlippingBook