TÜBİTAK Bülten / Sayı 168 - Aralık 2015 - page 20

20
Bülten
ARALIK 2015
“ T Ü B İ T A K B i l i m Ö d ü l ü , E m e ğ i n T a k d i r i d i r ”
TÜBİTAK Bilim Ödülü Sahibi Prof. Dr. Özcan EREL;
Bilimsel Çalışmaları:
Prof. Dr. Özcan Erel’in temel araştırma alanları, oksidan-
antioksidan sistemler, demir metabolizması ve enzimler. Bu-
güne kadar söz konusu alanlarda çok sayıda biyokimyasal
ölçüm yöntemleri geliştiren Prof. Erel’in, “Toplam Oksidan
Seviye (TOS)”, “Toplam Antioksidan Seviye (TAS)”, “Paraokso-
naz (PON1)”, “Arilesteraz (Ares)”, “Ferroksidaz Aktivitesi”, “En-
zimatik Çinko”ve“Tiyol-Disülfid Dengesi”ölçüm yöntemleri,
halen uluslararası ölçekte yaygın olarak kullanılıyor. Bu çer-
çevede üretilen TAS, TOS, PON1 ve Ares ölçüm kitleri, otuz-
dan fazla ülkeye ihraç ediliyor. Prof. Erel’in yakın zamanlarda
geliştirdiği kandaki demir-şelatör ilaç düzeyini, şelatörün
bağladığı demir miktarını ve doymamış demir bağlama ka-
pasitesini ölçen yeni yönteminin, demir şelasyon tedavisin-
de doz belirleyici olarak kullanılacağı ve akılcı ilaç kullanımı-
na kılavuzluk edeceği öngörülüyor. Prof. Erel’in bu yöntem
temelinde geliştirdiği kit, Medica 2015 fuarında uluslararası
piyasaya sunuldu.
Prof. Erel’in, Türkiye’den, uluslararası alanda tıbba son 10
ve 50 yılda en çok halis katkı yapan bilim insanı olduğuna
dair bir istatistiki veri yayınlandı. (Anatol J Cardiol. 2015 Feb;
(15):172-4, Ulusal Cer Derg 2013; 29: 105-14)
Prof. Erel, TÜBİTAK Bilim Ödülü’nden önce üç ödül daha
aldı: 2007 yılında ABD’de “11. Annual John M. Kinney Inter-
national Award”. Diğer iki ödül ise“İstanbul EXPO-2007 Tıbbi
Proje Yarışması Birincilik Ödülü” ve “Şanlıurfa Tıbbi Bilimler
Sembol İsim”Ödülü.
“Aklım Erdiğinden Beri Herşeyin Nedenini, Nasılını Merak
Ederim; Fırsatım Oldukça da Araştırıp Kafamdaki Sorulara
Cevap Ararım”
Prof. Dr. Özcan Erel, bilim insanı olmaya nasıl yöneldiğini
şu cümlelerle anlatıyor:“Aklım erdiğinden beri her şeyin ne-
denini, nasılını merak ederim ve imkânım, fırsatım oldukça
da araştırıp kafamdaki sorulara cevap ararım. İlkokulda ve
orta öğretim dönemlerimde TÜBİTAK Bilim Teknik Dergisi’ni
okurdum. Lisede iken TÜBİTAK Genç Bilim İnsanı Yetiştirme
Prof. Dr. Özcan EREL
1963 yılında Konya’nın Kulu ilçesinde doğdu. İlk ve
orta öğrenimini Kulu’da tamamladı. 1986 yılında, Ulu-
dağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Çankırı
Şabanözü’nde Pratisyen hekim olarak iki yıl mecburi hiz-
met yaptıktan sonra, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında ihtisasını tamamladı
ve 1993 yılında Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi
Biyokimya Anabilim Dalı’na kurucu öğretim üyesi olarak
atandı. Aynı anabilim dalında 1998 yılında doçent oldu,
2004 yılında profesörlüğe yükseldi. 2011 yılından beri de,
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, Tıbbi Biyo-
kimya Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışıyor.
Prof. Erel, evli ve üç çocuk babası.
“TÜBİTAK Bilim Ödülü, Emeğin ve
Çıkarılan Ürünün Bir Takdiridir”
“Bilim insanı olmak için rutinin dışı-
na çıkmak gerekir. Her şeyi bilmek ve
çalışmak yerine ilgilenilen konunun tüm
ayrıntılarına hâkim olup; sabırla, sebat-
la, planlı ve programlı çalışmak başarıya
götürebilir kişiyi.
Prof. Dr. EREL:
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...40
Powered by FlippingBook