TÜBİTAK Bülten / Sayı 168 - Aralık 2015 - page 26

26
Bülten
ARALIK 2015
T Ü B İ T A K B İ L G E M
TÜTEL Projesi Açılış ve Bilgile
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) destekledi-
ği projenin resmi açılışına Gebze Teknik Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Haluk Görgün, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif
Ergin, Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan, TÜBİTAK Başkan
Yardımcısı Dr. Orkun Hasekioğlu, TÜBİTAK BİLGEM Başkanı
Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ile TÜBİTAK BİLGEM, MAM, Marmara
Teknokent’in ve ilgili kurumların üst düzey temsilcileri ka-
tıldı.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, açılış konuşmasın-
da, tüm-devre tasarımının ekonomik ve teknolojik bakım-
dan ülkemiz adına kayda değer bir başlangıç olacağına de-
ğindi. Mikroelektronik konusunda yapılan çalışmaların ülke
güvenliği ve diğer ülkelerle rekabet açısından önemine de-
ğinen Prof. Ergin, “Sağlıkta, savunmada, iletişimde, hayatın
neresinde olursa olsun, bugün artık mikroelektronikte ça-
lışma zorunluluğumuz var. Bu konu ticari hayat içerisindeki
ağırlığın da ötesinde, ülke güvenliği ve diğer ülkelerle ba-
ğımsız rekabetimiz için çok önemli bir faktör” diye konuştu.
Prof. Ergin, ülkemizdeki tüm paydaşların yararlanabileceği
bir ekosistemin kurulmasıyla üniversite-kamu-sanayi üçge-
ninde işbirliklerinin artacağının altını çizdi.
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Orkun Hasekioğlu ise
konuşmasında tümdevre tasarımlarında dünya örneklerini
anlattı. Tüm-devre tasarımlarının kaydettiği ilerlemeden söz
eden Prof. Hasekioğlu, fabrikasız üretimin (fabless manufac-
turing) önemine de değindi.
BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ise TÜBİTAK BİL-
GEM’i kısaca tanıtarak, TÜTEL Projesi’nin hayat bulduğu
BİLGEM Yarı İletken Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı’nın
(YİTAL) temel faaliyet alanlarından ve genel yapısından söz
etti.
TÜTEL Projesi Yürütücüsü Dr. Salih Ergün, mikroelektro-
nik açısından ülkemizin dışa bağımlığına değinirken, TÜTEL
Projesi’nin temellerinin nasıl atıldığını, yapılan işbirliklerini
TÜTEL ile Türkiye’ye önemli bir know-how kazandırılması ve ülkemizdeki tüm paydaşların
(araştırmacılar, firmalar, üniversiteler, vatandaşlar) yararlanabileceği
bir ekosistem kurulması hedefleniyor.
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...40
Powered by FlippingBook