TÜBİTAK Bülten / Sayı 168 - Aralık 2015 - page 28

28
Bülten
ARALIK 2015
“İnsan ve Doğa Fotoğraf Yarışması 2015”
TÜBİTAK BİLGEM Kurumsal İletişim Birimi tarafından
düzenlenen “İnsan ve Doğa Fotoğraf Yarışması 2015”in
birincisi TÜBİTAK MAM çalışanı Ahmet Olgun; ikincisi
TÜBİTAK BİLGEM çalışanı Cantürk Karadeniz, üçüncüsü
TÜBİTAK BİLGEM çalışanı Giray Kömürcü oldu.
TÜBİTAK BİLGEM, MAM, UME ve TÜSSİDE çalışanla-
rından 33 kişinin 151 fotoğrafla katıldığı yarışmanın
açılış konuşmasını BİLGEM İş Geliştirme Başkan Yar-
dımcısı Dr. Lami Kaya yaptı.
Jüri tarafından dereceye giren fotoğraflar, “sergilen-
meye hak kazananlar” ve “ödül almaya hak kazananlar”
olmak üzere iki ayrı kategoride değerlendirildi. Önce-
likle eserleri sergilenmeye hak kazanan adaylar tebrik
edilerek katılım belgeleri takdim edildi ve fotoğrafları
paylaşıldı. Eserleri sergilenmeye hak kazanan yarış-
macılar şu isimlerden oluştu: Ahmet Aşkan, Ahmet
Olgun, Aykut Öztürk, Büşra Paşalı, Cantürk Karadeniz,
Filiz Arıcan, Giray Kömürcü, Yasir Emre Bulut. Sonrasın-
da, yarışmada ilk üçe giren katılımcılar sahneye davet
edilerek ödüllerini aldılar. “İnsan ve Doğa Fotoğraf Ya-
rışması 2015”in birincisi TÜBİTAK MAM çalışanı Ahmet
Olgun oldu. İkincilik TÜBİTAK BİLGEM çalışanı Cantürk
Karadeniz’e, üçüncülük ise yine TÜBİTAK BİLGEM çalı-
şanı Giray Kömürcü’ye gitti.
BİLGEM’in bir gelenek haline gelen fotoğraf yarış-
masının jüri üyeliğini Aydın Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Özer Kamburoğlu, TÜBİTAK MAM’dan Hakan Atuğ ve
Cemil Seyis yaptı.
T Ü B İ T A K B İ L G E M
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...40
Powered by FlippingBook