TÜBİTAK Bülten / Sayı 168 - Aralık 2015 - page 23

23
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK BİLGEM ICT 2015’e Katıldı
TÜBİTAK BİLGEM, Portekiz’in başkenti Lizbon’da gerçekle-
şen“Bilişim ve İletişimTeknolojileri Fuarı ICT 2015: Innovate,
Connect, Transform” a katıldı.
Tüm Avrupa ülkelerinin yanı sıra Brezilya, Çin, Güney
Kore ve Güney Afrika’dan yaklaşık 4000 kişinin katıldığı ICT
2015’de TÜBİTAK BİLGEM’i BİLGEM Ulusal Elektronik ve Krip-
toloji Enstitüsü (UEKAE) e-Kimlik Uygulamaları Birimi Yöne-
ticisi Dr. Oktay Adalıer, Proje Yöneticisi Dr. Çağatay Karabat
ve Uzman Yardımcısı Apti Karademir temsil etti.
e-Kimlik Uygulamaları Grubu, ICT 2015 kapsamında
gerçekleşen FP7 e-SENS Genel Kurulu’nda ve FP7 e-SENS
projesinin standında tanıtım faaliyetlerinde yer aldı. Grup,
FP7 e-SENS Projesi’nin “Have a Speed Date with Public e-
Services!” başlıklı oturumunda sunum yaparak, Horizon
2020 kapsamında yeni proje ortaklarıyla görüştü. Etkinlik
boyunca, TÜBİTAK BİLGEM; Avrupa Komisyon yetkilileri, Fra-
unhofer Portugal, Fraunhofer IOA, DiFi (Agency for Public
Management and e-Government), Safran Morpho, Gradiant
(Galician Research and Development Center in Advanced
Telecommunication), SoftClub Ltd., Politecnico di Torino,
CEA ve İstanbul Teknik Üniversitesi gibi kurum ve kuruluş-
larla görüşmelerde bulundu.
Fuarda Neler Oldu ?
ICT 2015’de, Avrupa Komisyonu’nun Bilişim ve İletişim
Teknolojileri (ICT) kapsamında araştırma ve inovasyon için
geliştirdiği yeni politika ve teşebbüsleri sunuldu. Fuar süre-
T Ü B İ T A K M A M
TÜBİTAK BİLGEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma
Enstitüsü (UEKAE) tarafından geliştirilen Akıllı Kart İşletim
Sistemi (AKİS) v2.2.8i sürümü, Ortak Kriter (CC) EAL4+ (ALC_
DVS.2, AVA_VAN.5) Güvenlik Sertifikası almaya hak kazandı.
Kaynak kodu incelemesi ve açıklık analizi testlerine tabi
tutulan AKİS, tüm testlerden başarıyla geçti. UEKAE tarafın-
dan tamamen özgün olarak tasarlanan AKİS v2.2.8i, kimlik
kartı ve sayısal imza kartı gibi akıllı kart uygulamaları için
yerli ve güvenilir bir çözüm sunuyor. AKİS v2.2.8i, 28 Mayıs
AKİS v2.2.8i Sürümü’ne “Ortak Kriter (CC) EAL4+ (ALC_DVS.2,
AVA_VAN.5) Güvenlik Sertifikası”
2015 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC)
dağıtımına başlanmış olan çipli kimlik kartlarında kullanı-
lıyor. Önümüzdeki dönemde dağıtımına başlanacak olan
Türkiye Cumhuriyeti çipli kimlik kartlarında da kullanılacak
olan AKİS v2.2.8i’nin başlıca teknik özellikleri şunlar:
- 2048 bit asimetrik RSA ve 256 bit simetrik AES kripto al-
goritmaları
- Rol tabanlı erişim mekanizması ile sadece yetkilendiril-
miş uygulamalar için veri erişimi
- Güvenli haberleşme
- Yapısal Güvenlik Mimarisi ve Güvenli Anahtar Yönetim
- ISO 7816 standardı ile uyumlu arayüz
since, ortaklıklar arasındaki kaliteyi artırmak, katılımcıların
yeni ortaklar bulmasını sağlamak, araştırma ve inovasyonu
birleştirip işbirliğini tetiklemek adına yeni birçok ağ kurma
fırsatları ortaya kondu. Bilişim ve İletişim Teknolojileri (ICT)
sektöründeki fonlama fırsatları tartışıldı ve gerek start-up’lar
gerekse kamu ve özel sektör yatırımcıları için AB politika faa-
liyetlerini kapsayan Startup Europe Forum’u gerçekleşti.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...40
Powered by FlippingBook