TÜBİTAK Bülten / Sayı 168 - Aralık 2015 - page 12

12
Bülten
ARALIK 2015
TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları, bu yıl 7-15 Kasım 2015
tarihleri arasında düzenlenen 34. Uluslararası İstanbul Kitap
Fuarı’na katıldı. TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı
Kitaplar Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla, fuar-
da TÜBİTAK’ın farklı yaş gruplarına yönelik 474 başlıkta, top-
lam 43.000 kitabı yer aldı.
Bilim okuryazarlığının küçük yaşlarda kazandırılmasını
öncelikli hedeflerinden biri olarak benimseyen TÜBİTAK Po-
püler Bilim Yayınları, fuarda okurlarıyla daha yakından ileti-
şim kurma olanağı buldu.
P o p ü l e r B i l i m Y a y ı n l a r ı T Ü Y A P K i t a p F u a r ı ’ n a K a t ı l d ı
Okul öncesi, çocuk, gençlik, başvuru ve yetişkin kitapları
ile Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergilerinin
okura sunulduğu TÜBİTAK Popüler BilimYayınları standı, her
yaştan okurun yoğun ilgisiyle karşılaştı. Satışların %10 indi-
rimle gerçekleştirildiği fuarda, ziyaretçilere yayınlarla ilgili
geniş bilgi verildi.
Popüler bilim kitaplarına ilgi duyan okurlarla bir araya ge-
lerek görüş alışverişinde bulunmanın önemine inanan TÜ-
BİTAK Popüler BilimYayınları, düzenli olarak kitap fuarlarına
katılmayı sürdürüyor.
Popüler Bilim Yayınları
İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı’nda
Okurlarıyla Buluştu
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...40
Powered by FlippingBook