TÜBİTAK Bülten / Sayı 168 - Aralık 2015 - page 30

30
Bülten
ARALIK 2015
PAKİSTAN Heyeti’nin TÜBİTAK MAM Ziyareti
Pakistan Havacılık Bakanlığı’ndan Daire Başkanı Farooq
Hassan, Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan Genel Mü-
dür Sabino Skandar Jallal, Jeoloji Kurumu Genel Müdürü Dr.
İmran Khan ve Meteoroloji Bölümü’nden Dr. Zahid Rafi, Tür-
kiye’nin jeotermal altyapısını incelemek ve TÜBİTAK MAM
ile potansiyel işbirliği olanaklarını görüşmek üzere ülkemizi
ziyaret etti.
Heyetin, TÜBİTAK MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır Tunaboy-
lu tarafından kabulü sırasında, iki ülke arasındaki ilişkilere
verilen önem ifade edilerek, ortak çalışmaların arttırılmasına
vurgu yapıldı. Sonrasında yapılan toplantıda İş Geliştirme
Birim Yöneticisi Nuh Yılmaz tarafından Marmara Araştırma
Merkezi’nde yürütülmekte olan faaliyetler hakkında heyete
bilgi verildi. TÜBİTAK MAMYer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü ile
Enerji Enstitüsü ziyaretlerinde ise yerel sismoloji, yer konum-
Yerfıstığı ve Ayçiçeğinin Sorunları Masaya Yatırıldı
Türkiye’de kuruyemiş sektöründeki sorunlar, Tüm Kuruye-
miş Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜKSİAD) Yönetim Ku-
rulu Üyeleri, TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü, Gen Mühendisli-
ği ve Biyoteknoloji Enstitüsü’nün katıldığı, TÜBİTAK MAM’da
düzenlenen toplantıda gündeme getirildi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Doğu Akdeniz Ta-
rımsal Araştırma Enstitüsü, TÜKSİAD üyesi tohum ihracat
firmalarının temsilcileri ve Osmaniye yerfıstığı üreticilerinin
de bulunduğu toplantıda, TÜBİTAK MAM Gen Mühendisli-
ği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şaban Tekin
açılış konuşmasını yaptı. TÜKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Muammer Çaputçu Türkiye’deki kuruyemiş sektöründeki
sorunlara değindi. Türkiye’de özellikle yerfıstığında raf ömrü
uzun ve besin değeri yüksek çeşitlerin geliştirilmesi konu-
sunda moleküler ıslah çalışmalarının yeterli düzeyde yapıl-
madığı görüşüldü.
TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitü-
sü, Gıda Enstitüsü, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Ensti-
tüsü, tohum ihracat firmaları ve yerfıstığı üreticilerinin ortak
görüşü doğrultusunda, “Yerfıstığı ve Ayçiçeği Islahı” ile ilgili
işbirliği yapılması konusunda mutabakata varıldı.
landırma gözlem ağları (GPS), jeotermal kaynak aramaları,
biyokütle ve jeotermal kaynaklardan enerji üretimi konula-
rında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktarıldı.
Heyet Ankara, Denizli ve Aydın’ı da Ziyaret Etti
TÜBİTAK MAM yetkilileri eşliğinde Ankara’ya da gelen he-
yet, Türkiye’de aktif fayların haritalanması ve jeotermal kay-
naklar konusunda önemli çalışmaları olanMTA’yı ziyaret etti.
MTA Genel Müdür Yardımcısı Dr. Bülent Kalı tarafından kabul
edilen heyete, kurumda yapılan çalışmalar anlatıldı.
Program kapsamında, Denizli ve Aydın’da Türkiye’nin
önde gelen Jeotermal Santral Tesisleri ziyaret edilerek tek-
nik incelemelerde bulunuldu. Jeotermal kaynaklardan ener-
ji üretimi, konut ısıtma ve seracılık örnekleri üzerinden nasıl
faydalanıldığı yerinde incelendi.
T Ü B İ T A K M A M
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook