TÜBİTAK Bülten / Sayı 168 - Aralık 2015 - page 21

21
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Bursu kazanmıştım. Üniversite öğrencisi iken TÜBİTAK’ın
düzenlediği üniversitelerarası proje yarışmalarına katılır-
dım. Asistanlığımdan beri de, alanımda çıkan tüm periyodik
bilimsel dergileri okumaya ve kendi koşullarımda bu yayın-
lardan daha iyisini, daha ilerisini çıkarmaya çalışırım. Her
zaman mevcut bilgiyi ve ürünü en ince ayrıntılarına kadar
kavrayıp onu daha yüksek bir noktaya çıkarma çabası içinde
oldum. Teorik bilgileri inovatif ürünlere de dönüştürmeye
çalışarak, bu alanda önde ve öncü olmak, kendimin ve ül-
kemin refahına katkıda bulunmak bilimsel ufkumu çerçeve-
liyor.”
“TÜBİTAK Ödülü Şimdiye Kadarki Çalışmaların, Emeğin
ve Çıkarılan Ürünlerin Bir Takdiridir”
Prof. Erel, TÜBİTAK Ödülü’nü kazandığını öğrendiğindeki
hislerini şu sözlerle ifade ediyor: “Ülkemizin en üst bilim-
sel kurumu tarafından ödüle layık görülmek kuşkusuz her
bilim insanının hayalinden geçer. Bu ödüle layık görülmek
beni, ailemi ve de dostlarımı elbette çok mutlu etti. Ödül,
şimdiye kadar yapılan çalışmaların, verilen emeğin ve çıka-
rılan ürünlerin bir takdiridir. Doğrusu, bu ödüle layık olmaya
yetecek bir düzeye gelmek için azimle, uzun süreli ve yoğun
bir şekilde çalışmak gerekir. Böyle bir çalışma düzeni de
ancak, hem benim hem de ailemin fedakârlıklarıyla müm-
kün olabilmiştir. Dolayısıyla bu başarıda ailemin katkısının
ve emeklerinin payı büyüktür. Ama şunun altını çizmeliyim
ki çalışmalarımda ödül; belirleyici, esas motivasyon değil.
Araştırmak, bulmak, keşfetmek, katkıda bulunmak... Esas
önemli olan bunlar.”
Prof. Özcan Erel’in, Bilim İnsanı Olmak İsteyen Gençlere
Önerileri:
Prof. Dr. Özcan Erel, başarıya ulaşmanın yollarının kişiden
kişiye farklılık gösterebileceğinin altını çizerek, bilim insanı
olmak isteyen gençlere şu önerilerde bulunuyor: “Doğrusu,
bu mevzuda herkese uyacak, belirli, standart ve değişmez
formüller, reçeteler bulunduğunu düşünmüyorum. Başa-
rıya ulaşmanın yolları kişiden kişiye tahmin edemeyeceği-
miz boyutlarda farklılıklar gösterebilir. Yine de bazı genel
şeyler söylenebilir elbette. Deneyimime göre bilim insanı
olmak için rutinin dışına çıkmak gerekir. Her şeyi bilmek ve
çalışmak yerine ilgilenilen konunun tüm ayrıntılarına hâkim
olup; sabırla, sebatla, planlı ve programlı çalışmak başarıya
götürebilir kişiyi. Mevcut bilgi kümesine yeni, farklı ve öz-
gün olarak nelerin eklenebileceğini belirlemek, kanaatimce,
bilimsel çalışmanın, keşfin, inovasyonun en önemli aşama-
sını oluşturur. Hedefi belirleme, iyi bir planlama ve ardından
sistematik ve sabırlı çalışma başarıyı getirecektir.”
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...40
Powered by FlippingBook