TÜBİTAK Bülten / Sayı 198 - Haziran 2018 - page 16

16
Bülten
2018
HAZiRAN
1 2 . O r t a o k u l Ö ğ r e n c i l e r i A r a ş t ı r m a P r o j e l e r i F i n a l Y a r ı ş m a s ı Ö d ü l T ö r e n i D ü z e n l e n d i
Ortaokul öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri te-
mel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yap-
maya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel
gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK Bilim
İnsanı Destek Programları Başkanlığı’nca düzenlenen Or-
taokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması Ödül
Töreni, Kadir Has Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlendi.
Bu yıl 12.si düzenlenen yarışmada toplam 8 Proje Birincilik
Ödülüne; 16 Proje İkincilik Ödülüne ve 24 Proje Üçüncülük
Ödülüne layık bulundu. 24 Projeye ise Teşvik Ödülü verildi.
Açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan
Mandal; Türkiye genelinde 11 bin 352 proje başvurusu ya-
pıldığını ve geçen yıla göre bu oranın yüzde 44 arttığını be-
lirtirken, başvuruların 8 bin 224’ünü kız öğrencilerin, 6 bin
747’sini ise erkek öğrencilerin gerçekleştirdiğinin altını çizdi.
Prof. Dr. Mandal: “Yarışmanın Kazananı ya da Kaybedeni
Yok, Süreç İçinde Yer Almak Daha Önemli”
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Kadir Has Kongre
ve Sanat Merkezindeki ödül töreninde, yarışmanın kazananı
ya da kaybedeni bulunmadığını, öğrencilerin sürecin içinde
yer almalarının daha önemli olduğunu ifade etti. Bilgi üret-
menin önemine değinen Prof. Dr. Mandal, yarışmaya başvu-
ruların oranında artış olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Mandal,
nitelikli bilgi üretmenin önemine vurgu yaparak, şunları be-
lirtti: “Finallere kadar gelmiş olmak büyük başarı. Bu projeler
ülkenin geleceği için çok önemli. Ne kadar bilgi üretirseniz
o kadar güçlüsünüz demektir. Ülkemizin hedefi 2023 yılında
dünyanın en büyük ülkelerinden birisi olmak. Siz gelecekte
2023 ve devamında bilim insanı dediğimiz adaylarsınız. Siz-
lere baktığımız zaman geleceğimizi görüyoruz. Türkiye ge-
nelinde 11 bin 352 proje başvuru yaptı, geçen yıla göre bu
oran yüzde 44 artmış. Bunun 8 bin 224’ü kız öğrencilerimiz,
6 bin 747’si erkek öğrenciler. Kız öğrencilerimiz yüzde 55’le
erkeklerin önünde götürüyor.”
“Bilgiyi Ne Kadar Çok Etkileşimle, İletişimle Ve İşbirliğiyle
Daha Fazla Bilgiye Dönüştürürsek, O Kadar Güce Sahip Olu-
ruz”
Prof. Dr. Mandal, bilgi üretiminde 60’lı yıllardaki anahtar
kavramın üretmek olduğunu, 70’li yıllarda bunun düşük
maliyetle üretmek hâle geldiğini, 80’lerde kalite kavramının
devreye girdiğini, 90’larda hız faktörünün eklendiğini anlat-
tı. 2000’li yıllara gelindiğinde bunların tümünün önem ta-
şıdığını, ancak rekabetin devreye girdiğini belirten Prof. Dr.
Mandal, 2010’lu yıllara gelindiğinde bilgi üretimindeki fark-
lılığın iş birliği olarak meydana çıktığını söyledi. Tüm dünya-
da bilgi üretme yönteminin değiştiğine işaret eden TÜBİTAK
12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projel
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...40
Powered by FlippingBook