TÜBİTAK Bülten / Sayı 198 - Haziran 2018 - page 23

23
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK BİLGEM, Asya ülkeleri arasındaki iş birliğinin ar-
tırılarak ülkelerin savunma teknolojileri alanındaki yetenek-
lerinin sergilenmesi amacıyla Malezya’nın başkenti Kuala
Lumpur’da bu yıl 16.’sı gerçekleştirilen “Defence Services of
Asia (DSA) 2018”e katıldı. Malezya Savunma Bakanlığı’nın
himayesinde gerçekleştirilen, 60 ülkeden bin 500 firmanın
ürünlerini görücüye çıkardığı DSA 2018’e Türkiye 30 kurum
ile katıldı. Fuarda TÜBİTAK BİLGEM, İş Geliştirme Başkan Yar-
dımcısı Orhan Muratoğlu’nun başkanlığındaki heyet tarafın-
dan temsil edildi.
Fuarda TÜBİTAK BİLGEM’in Dokuz Ürünü Sergilendi
Elektronik Harp, Kara-Deniz-Hava Savunma Sistemleri
gibi askeri ürünler başta olmak üzere sağlık teknolojileri,
eğitim ve simülasyon sistemlerinin sergilendiği fuarda, TÜ-
BİTAK BİLGEM kendi geliştirdiği dokuz ürünle temsil edildi.
Sergilenen Kriptolu USB Bellek, Ağ Güvenlik Cihazı, Taktik
Ağ Güvenlik Cihazı, Elde Taşınabilir Mayın Tespit Sistemi-3,
Kripto Anahtar Yükleme Cihazı, Milli Gözetim Radarı, Milli
Ses Emniyet Cihazı, Emniyetli IP Terminal ve TEMPEST PC ci-
hazları fuar boyunca ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Ayrı-
ca BİLGEM’in farklı alanlardaki çözümleri de çeşitli ülkelerin
yetkili heyetlerine anlatılarak işbirlikleri ele alındı.
Uluslararası Firmalarla İşbirliği Toplantıları Yapıldı
DSA 2018 Fuarı boyunca TÜBİTAK BİLGEM uluslararası şir-
ketlerle de işbirliği toplantıları yaptı. Savunma ve güvenlik
alanları başta olmak üzere çeşitli alanlardan gelen yetkili-
lerle gerçekleştirilen toplantılarda ortak çalışma konuları
ele alındı. Güvenli network altyapıları, ülkelere göre özel
çözümler, kriptoloji alanlarında ortak faaliyet alanları görü-
şüldü.
Malezya Savunma Bakanı Hussein ve Malezya Büyükelçi-
miz Merve Kavakçı BİLGEM Standını Ziyaret Etti
Fuarın ilk günü TÜBİTAK BİLGEM alanını ziyaret eden Ma-
lezya Savunma Bakanı YB DATO’Seri Hishammuddin Tun
Hussein, BİLGEM’in kriptoloji alanındaki yetenekleri hakkın-
da geniş bir bilgi aldı. Malezya Savunma Bakanı’ndan son-
ra Türkiye’nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakçı da
BİLGEM standını ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan
Kavakçı’ya İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Orhan Muratoğlu
eşlik etti.
TÜBİTAK BİLGEM, Malezya’da Savunma Fuarına Katıldı
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...40
Powered by FlippingBook