TÜBİTAK Bülten / Sayı 198 - Haziran 2018 - page 22

22
Bülten
2018
HAZiRAN
P a s a p o r t v e S ü r ü c ü B e l g e l e r i n d e Y e n i D ö n e m
Pasaport ve Sürücü Belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin de-
vir töreni Ankara’da gerçekleştirildi. Etkinliğe İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu’nun yanı sıra, TÜBİTAK BİLGEM’i temsilen
UEKAE Müdür Yrd. Oğuz Sevinç ve UEKAE E-Kimlik Uygula-
maları BölümYöneticisi Oktay Adalıer katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 Nisan 2018 itibarıyla 2.
Nesil yeni Pasaportların ve Ehliyetlerin Emniyet Genel Mü-
dürlüğü tarafından değil Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü tarafından verileceğini ifade etti. Bakan Soylu,
vatandaşlarımızın kimlik, ehliyet ve pasaportlarını artık Nü-
fus Müdürlüklerine temin edeceklerini ve ilave belgelere
ihtiyaç kalmadan bu süreçleri işleteceklerini söyledi. Proje-
nin paydaşlarına katkılarından dolayı teşekkür eden Bakan
Soylu, 2.nesil pasaport projesi için geliştirdiği yazılımlar
sayesinde projenin yerli ve milli teknolojiler kullanılarak
gerçekleşmesinden dolayı TÜBİTAK BİLGEM’e ayrıca teşek-
kürlerini bildirdi.
Tüm projenin sistem mühendisliğini ve koordinasyonu-
nu yapan TÜBİTAK BİLGEM, hedeflenen tarihte projenin
kullanıma hazır hâle gelmesini sağladı. Ayrıca Pasaport
Kişiselleştirme Sistemi (PYS) ve elektronik sertifika yönetim
yazılımları tamamen yerli imkânlarla geliştirilerek, tüm pa-
saportlar endüstriyel makinelerde dünya standartlarında en
yüksek güvenlik seviyesinde kişiselleştiriliyor.
Pasaport ve Sürücü Belgelerinde Yeni Dönem
2017 yılında başlatılan ERANET Rus Plus Projesi Yenilik
Çağrısı çerçevesinde, Almanya’nın Bonn kentinde, Fonlayıcı
Taraflar Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonucunda, en
yüksek değerlendirme puanı kazanan 5 Türk katılımlı pro-
je de dahil olmak üzere, 7 projenin desteklenmesine karar
verildi. ERANET Rus Plus Yenilik Çağrısı’nda tematik ayırım
yapılmıyor ve en az bir ortağın Rusya Federasyonu’ndan bu-
lunması şartı aranıyor. Söz konusu çağrı kapsamında, Türk
katılımlı projelerin sayısı Avusturya, Romanya ve Yunanistan
muadil kuruluşlarının fonladığı projelerin sayısını geçti.
ERANET Rus Plus Projesi Yenilik Çağrısı-Fonlayıcı Taraflar Toplantısı Bonn’da Gerçekleştirildi
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...40
Powered by FlippingBook