TÜBİTAK Bülten / Sayı 198 - Haziran 2018 - page 24

24
Bülten
2018
HAZiRAN
2 3 . U l u s a l O r t a o k u l B i l i m v e 2 6 . U l u s a l B i l i m O l i mp i ya t l a r ı B i r i n c i A ş ama S ı n a v ı G e rçe k l e ş t i r i l d i
23. Ulusal Ortaokul Bilim ve 26. Ulusal Bilim Olimpiyatları Bi-
rinci Aşama Sınavı yapıldı. Türkiye genelinde 26 sınav merkezi
ve Lefkoşa’da yürütülen sınava 2 bin 279’u ortaokul ve 4 bin
905’i lise düzeyinden olmak üzere toplam 7 bin 184 öğrenci
başvurdu. Böylelikle başvurularda 2017 yılına göre % 53 artış
gerçekleşti. Birinci Aşama Sınavı bilgisayar, biyoloji, fizik, kim-
ya, matematik ve ortaokul matematik dallarının yanı sıra bu yıl
ilk defa açılan ortaokul bilgisayar dalı olmak üzere toplam yedi
dalda gerçekleştirildi. Birinci Aşama Sınavı sonuçları 25 Haziran
TÜBİTAK, Ankara Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi işbirliği
ile Ankara’da, Avrupa Araştırma Konseyi (European Research
Council – ERC) Bilgi Günü ve deneyim paylaşımı etkinliği dü-
zenlendi. Etkinliğin açılış konuşmalarını Ankara Üniversitesi
Rektörü Erkan İbiş ve Bilkent Üniversitesi Rektörü Abdullah
2018 Pazartesi günü
adresinden açıklanacak.
Sınavın soru ve cevap anahtarları 14 Mayıs 2018 Pazartesi
günü aşağıda verilen linklerden yayımlanacak. Sınav soru ve
cevap anahtarlarına yapılacak itirazlar için ilgili çağrı metninde-
ki yöntem incelenebilir. (23. Ulusal Ortaokul BilimOlimpiyatları
çağrı metnine ulaşmak için tıklayınız. 26. Ulusal Bilim Olimpi-
yatları çağrı metnine ulaşmak için tıklayınız.)
23. Ulusal Ortaokul Bilim ve 26. Ulusal Bilim Olimpiyatları
Birinci Aşama Sınavı başvuruları 2-24 Nisan 2018 tarihleri ara-
sında alındı. Birinci Aşama Sınavı’na bilgisayardan 446, biyolo-
jiden bin 404, fizikten 833, kimyadan 663, matematikten bin
559, ortaokul matematikten 2 bin 80 ve ortaokul bilgisayardan
199 öğrenci başvurdu.
23. Ulusal Ortaokul Bilim Olimpiyatları hakkında ayrıntılı
bilgi için:
-
bilim-olimpiyatlari
26. Ulusal BilimOlimpiyatları hakkında ayrıntılı bilgi için:
-
olimpiyatlari
Atalar yaptı. Ufuk2020 ERC programı hakkında TÜBİTAK ERC
Alanı Ulusal İrtibat Noktası tarafından gerçekleştirilen sunu ve
soru-yanıt oturumunun ardından, Türkiye’de ERC almaya hak
kazanan araştırmacıların ve ERC değerlendirmelerinde görev
alan panelistlerin katıldığı panel düzenlendi.
23. Ulusal Ortaokul Bilim ve 26. Ulusal Bilim
Olimpiyatları Birinci Aşama Sınavı Gerçekleştirildi
Araştırmacılar Ankara’da Avrupa Araştırma
Konseyi Deneyimlerini Paylaştılar
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...40
Powered by FlippingBook