TÜBİTAK Bülten / Sayı 198 - Haziran 2018 - page 21

21
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
4003 Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı kapsamın-
da, TÜBİTAK ile Düzce İl Özel İdaresi arasında, 23 Ocak 2018
tarihinde imzalanan ön protokol ve başvuru sürecinin tamam-
lanmasının ardından, “Düzce’de Bilim Merkezi Kurulması Proje
Sözleşmesi”, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Düzce
Valisi Dr. Zülkif Dağlı arasında, Ankara’da, TÜBİTAK Bilim Kurulu
Toplantı Salonunda imzalandı.
Düzce Bilim Merkezi kapsamında sergi alanları ve eğitim bi-
rimlerinde yer alan deneysel ve uygulamalı etkinliklerle, farklı
yaş gruplarından, farklı birikime sahip bireylerin bilimle buluş-
turulması, bilim ve teknolojinin toplum için anlaşılır ve ulaşılır
bir hâle getirilmesi ve bilim ve teknolojinin öneminin toplum
gözünde arttırılması amaçlanıyor. Düzce ilinin yanı sıra çevre
illere de hizmet edecek olan bilim merkezinin, Mayıs 2021’de
tamamlanması planlanıyor.
Bilimmerkezlerinin toplumumuzda bilim kültürünü yaygın-
laştırmak için son derece kritik bir rol üstleneceği öngörüsün-
den yola çıkanTÜBİTAK, ülkemizde bumerkezlerin kurulmasını
ve yıllar içinde sayılarının artırılmasını hedefliyor. Bugüne kadar
Konya, Kocaeli, Kayseri, Bursa, Elazığ, Antalya Kepez, Samsun,
Şanlıurfa, Gaziantep ve İstanbul Üsküdar’da bilim merkezi ku-
rulması için proje sözleşmeleri imzalandı.
Düzce BilimMerkezi İçin Protokol İmzalandı
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK Popüler
Bilim Kitapları kapsamında, yazar Beverley Birch tarafından ka-
leme alınan“Pasteur’ün Mikroplarla Savaşı”adlı kitabın, görme
engellere özel Braille (kabartma yazı) alfabesiyle basıldığını bil-
dirdi. Prof. Dr. HasanMandal, TÜBİTAK’ın görme engelli bireyler
için geliştirdiği ‘Pasteur’ün Mikroplarla Savaşı’ adlı kitabın bir
ilk olduğunu belirtti. TÜBİTAK Popüler Bilim Kitaplarının, yayın
hayatına başladığı ilk günden bu yana ülkede bilim okuryazar-
lığının gelişmesine önemli katkılar sağladığına işaret eden TÜ-
BİTAK Başkanı, kurumun bir ilki gerçekleştirerek, yazar Beverley
Birch tarafından kaleme alınan “Pasteur’ün Mikroplarla Savaşı”
adlı kitabın, Braille alfabesiyle basılarak yayımladığını söyledi.
“Braille veBüyükPuntoluÖzel Baskı”
Prof. Dr. Hasan Mandal, “Pasteur’ün Mikroplarla Savaşı” adlı
kitapla, Türkiye’de bilim okuryazarlığının görmeyen bireyleri
de kapsayacak şekilde genişlemesini hedeflediklerine dikkati
çekerek, “Bir fen bilgisi öğretmeni olan Pasteur’ün, çürümüş
şeker pancarlarının neden olduğu bir problemi çözmeye çalı-
şırken sergilediği bilimsel yaklaşımve gerçekleştirdiği deneyler
sonucunda yaptığı keşiflerin hikayesinin anlatıldığı ‘Pasteur’ün
Mikroplarla Savaşı’, aynı zamanda sürükleyici bir serüven nite-
liğinde” diye konuştu. Söz konusu kitapta, gözleri uygun ışıkla
az da olsa görebilen okurlar için büyük puntolu ve yüksek kon-
trastlı metnin de yer aldığını aktaran Prof. Dr. Hasan Mandal,
“Bu okuyuculara büyük kolaylık olacak. Ebeveynlerin görme
zorluğu çeken çocuklarıyla beraber bu kitabı okumasına da
imkân sağlayacak”değerlendirmesinde bulundu.
TÜBİTAK’tan Görme Engellilere Özel Kitap
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...40
Powered by FlippingBook