TÜBİTAK Bülten / Sayı 198 - Haziran 2018 - page 10

10
Bülten
2018
HAZiRAN
T ÜB İ TA K B a ş k a n ı Pro f. D r. Ha s a n Ma n d a l İ s t a n b u l G e n ç l i k Fe s t i va l i n d e G e n ç l e r l e B i r A ra ya G e l d i
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali Av-
rasya Gösteri Merkezi’nde başladı. 2-7 Mayıs tarihleri arasın-
da gerçekleşecek olan ve Türkiye’nin en büyük genç festivali
olma özelliğini taşıyan etkinliğin bu yıl 1 milyondan fazla
genci ağırlaması bekleniyor.
Festival kapsamında düzenlenen oturumun moderatörlü-
ğünü yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü,
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve KOSGEB Başkan
Yardımcısı Salih Tuna Şahin ile gençlerle bir araya geldi. Ba-
kan Faruk Özlü, burada yaptığı konuşmada, bakanlık olarak
Türkiye’nin bilim merkezi, teknoloji üssü ve dijital sanayi ül-
kesi olması için çalıştıklarını ifade ederek, tüm faaliyetleri bu
3 ana eksende yoğunlaştırdıklarını söyledi. Gençlere KOS-
GEB ve TÜBİTAK’a başvurmaları önerisinde bulunan Bakan
Faruk Özlü, şunları kaydetti: “Son 1,5 yıldır Türk sanayisinin
dijital dönüşümünün yol haritasını çıkardık, sağlam bir ça-
lışma yaptık. Türk sanayisinin dijital dönüşümünü 6 bile-
şenden oluşturduk. Yol haritamız hazır, bunu önümüzdeki
günlerde uygulayacağız. Türkiye, sadece Afrin’de güvenlik
sebebiyle bir operasyon yürütmüyor, sessiz sedasız Antark-
tika’da da bir operasyon yürütüyoruz. Nisan ayı içinde 28
kişilik bir heyeti Antarktika’ya gönderdik. Orada Türkiye’nin
kuracağı bilim üssünün ön hazırlık çalışmalarını yaptılar. Ge-
lecek yıl inşallah 3’üncü seferimizi Antarktika’ya düzenleye-
ceğiz ve orada Türkiye’nin bir bilim üssü olacak.”
“Kendi İşinizi Kurun, Devlet Desteklerinden Yararlanın”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, gençlere
kendi işlerini kurması tavsiyesinde bulunurken, bu anlamda
devletin verdiği desteklerden yararlanmalarını da istedi. Ba-
kan Faruk Özlü, TÜBİTAK bünyesinde hayata geçirilecek yeni
burs programına ilişkin de, şu bilgileri verdi: “Türkiye’de özel
sektör bünyesinde ağırlıklı olarak Ar-Ge merkezleri açıyoruz.
Bunların sayıları yaklaşık bin 60 oldu. Şimdi bu Ar-Ge mer-
kezlerinde görev alacak personelin maaşının belli miktarını
biz verip destek sağlıyoruz. Bu Ar-Ge merkezlerinde dokto-
ra programı hazırlayacağız. Önümüzdeki günlerde yaklaşık
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal İstanb
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...40
Powered by FlippingBook