TÜBİTAK Bülten / Sayı 198 - Haziran 2018 - page 17

17
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Başkanı Prof. Dr. Mandal, Ortaokul Öğrencileri Araştırma
Projeleri Yarışmasına katılan her öğrencinin yaptığının, iş
birliğine yönelik bilgi üretmek olduğunu ifade etti. Prof. Dr.
Mandal, “Ülkelerin birbirleriyle olan yarışları, var olma çaba-
ları ve geleceğe bakışları bilgiye sahip olmak üzerine kurulu.
2010’lu yıllarda yani sizlerin yaşadığı yıllarda ise bilginin tipi
değişiyor. Bilgiyi ne kadar çok etkileşimle, iletişimle ve işbir-
liğiyle daha fazla bilgiye dönüştürürsek o kadar güce sahip
oluruz” diye konuştu.
“Biz Sizlere Bakınca Geleceğe Bakıyoruz”
Prof. Dr. Hasan Mandal konuşmasında Albert Einstein’ın
“hiç bir özel yeteneğim yok sadece tutkulu ve meraklıyım”
sözünü öğrencilere örnek göstererek; bilim üretiminde
önemli olanın yapılan işi sevmek olduğunun altını çizdi. TÜ-
BİTAK’ın bugün ev sahipliği yaptığı Ortaokul Proje Yarışması
Finallerinin devamlılığını getirme noktasında hem TÜBİ-
TAK’a hem de öğrencilere büyük iş düştüğünü belirtirken;
“TÜBİTAK sizin hayatlarınızın önemli süreçlerine, hayatları-
nıza dokunmak için uğraşıyor. Ülkede bunu kendine görev
edinmiş bir Kurum. Başarısının en önemli anahtarı sizlersi-
niz. Siz olmazsanız TÜBİTAK olmaz. Biz sizlere bakınca gele-
ceğe bakıyoruz” dedi.
Konuşmasında kendi hayatından örnekler veren Prof. Dr.
Mandal, kendisinin bugün Başkanlık görevini yürüttüğü TÜ-
BİTAK’tan aldığı bursla doktora yaptığını belirtti. TÜBİTAK
Başkanı Amasya’dan Ortaokul Projeleri Final Yarışmasına
katılmak için yola çıkan ve yolda kaza geçiren öğrencilere
ve öğretmenlere bir kere daha geçmiş olsun dileklerini ile-
tirken, kendilerini telefon ile aradığını ve gençlerin kazadan
çok projelerinin hasar görmesine üzüldüklerini dile getir-
diklerini aktardı. Proje grubundaki öğrencilerin bu ölçüde
istekli olmalarının kendisini de heyecanlandırdığını dile ge-
tiren Prof. Dr. Mandal, kaza geçiren öğrencileri ve öğretmen-
leri Ankara’da ağırlama sözü verdi.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın konuşmasın-
dan sonra sahneye çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Mus-
tafa Çelik, dünyada süregelen ekonomik savaşlara dikkat çe-
kerek hayatta kalmanın yolunun bilimsel bilginin üretilmesi
olduğunu ve bu konuda gençlere büyük iş düştüğünün al-
tını çizdi.
Konuşmaların ardından biyoloji, değerler eğitimi, fizik,
Türkçe, kimya, matematik, kodlama, tarih dallarında hazırla-
dıkları projelerle dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Ödül törenine Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve davetliler katıldı.
ri Final Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...40
Powered by FlippingBook