TÜBİTAK Bülten / Sayı 198 - Haziran 2018 - page 9

9
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
GÜ’lere yönelik BM Teknoloji Bankası’nın ev sahipliğine talip
olduk”değerlendirmesinde bulundu.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü; Teknoloji Ban-
kası’nı, birçok fırsat sağlayacağına inanarak TÜBİTAK MARTEK
tesislerinde kurulmasına karar verdiklerine işaret ederek, ko-
nuşmasını şöyle sürdürdü: “Banka, özellikle hem Gebze’de
oluşturmakta olduğumuz Bilişim Vadisi’ne hem de TÜBİTAK
enstitülerimize yakın olabilecek ve MARTEK, Bilişim Vadisi ve
enstitülerimizin oluşturduğu ekosistemden faydalanabile-
cektir. Banka ayrıca ileri teknolojilere sahip ürün geliştirme-
yi, uluslararası platformlarda faaliyet göstermeyi ve yabancı
ortaklıklar kurarak, Ar-Ge çalışmalarını uluslararası pazarlara
taşımayı amaçlayan girişimcilere yakın konumlanacaktır. Aynı
zamanda, TÜBİTAK ve enstitülerinin sahip olduğu kabiliyetler
ve BilişimVadisi’nin sunacağı imkânların, bir araya gelmesi ile
oluşacak sinerji, Teknoloji Bankası’nın gücüne güç katacaktır.
Teknoloji Bankası’nın ana faaliyet alanlarından biri olan Bilim
Teknoloji ve Yenilik Destek Mekanizması kapsamında, hedef-
lenen ortak iş birliği projeleri için enstitülerimiz, Teknoloji
Bankası’na hem insan kaynağı hem de yeni proje ve iş birliği
olanakları anlamında da katkıda bulunacaktır.”
Bakan Faruk Özlü ayrıca açılış töreninin ardından gerçekleş-
tirilecek panelin de Teknoloji Bankası’nın, En Az Gelişmiş Ül-
keler’in kalkınmasında oynayacağı önemli rolün farklı boyut-
larıyla anlatılabilmesi için bir fırsat teşkil edeceğine inandığını
sözlerine ekledi. Konuşmalar sonrasında TÜBİTAK, Teknoloji
Bankası ve Global Good Fonu arasında EAGÜ’lerin teknoloji
transferi ve bilim sanayi teknoloji konusunda gelişmelerini ve
desteklenmelerini amaçlayan işbirliklerine yol açması hedef-
lenen üçlü Mutabakat Zaptı imzalandı.
Açılış törenine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk
Özlü’nün yanı sıra, BM Genel Sekreter Vekili Amina Muham-
med ile BM Genel Sekreter Yardımcısı ve En Az Gelişmiş Ülke-
ler Yüksek Temsilcisi Katoa Utoikamanu ile çok sayıda yerli ve
yabancı üst düzeyli davetli katıldı.
Teknoloji Bankasının TÜBİTAK MARTEK’te açılmasıyla, ileri
teknolojilere sahip ürün geliştirmeyi, uluslararası platform-
larda faaliyet göstermeyi ve yabancı ortaklıklar kurarak Ar-Ge
çalışmalarını uluslararası pazarlara taşımayı amaçlayan giri-
şimcilerin yakınına konumlanmış olacak. Sayısı 47’yi bulan En
Az Gelişmiş Ülkenin bilim, teknoloji ve inovasyon alanların-
daki kapasitelerini güçlendirme çabalarına destek vererek bu
ülkelere teknoloji transferi alanında yardımcı olmayı amaçla-
yan Teknoloji Bankası sayesinde BM Sürdürülebilir Kalkınma
Hedeflerine ulaşılması konusunda önemli adımlar atılmış
olacak.
AK MARTEK Ev sahipliğinde Gebze’de Açıldı
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook