TÜBİTAK Bülten / Sayı 198 - Haziran 2018 - page 12

12
Bülten
2018
HAZiRAN
BM ve TÜBİTAK TEYDEB İşbirliğiyle Tasarlanan Temiz Gelecek
Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ve TÜBİ-
TAK-TEYDEB işbirliğinde tasarlanan Temiz Gelecek Fonu olu-
şumu hakkında bilgi verilen ve Temiz Teknolojiler Girişimcilik
Programı (GCIP) 2017 ile Bireysel Genç GirişimProgramı (BiGG)
kapsamında derece alan 9 temiz teknoloji Start-Up’ına ödül-
lerinin verildiği “Temiz Gelecek Fonu Tanıtım Etkinliği ve Ödül
Töreni”, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün de ka-
tılımıyla Ankara’da düzenlendi.
Bakanlık olarak temiz teknoloji girişimlerini, bundan sonra
da artan oranda desteklemeye devam edeceklerini bildiren
Bilim, Sanayi veTeknoloji Bakanı Faruk Özlü, gelişirken, değişir-
ken ve büyürken, gelecek nesillere, yaşanabilir bir dünya bırak-
manın çok önemli olduğunu söyledi. Küresel Temiz Teknoloji-
ler İnovasyon Programı kapsamında, çevreye yönelik risklere
çare olmaya çalıştıklarını anlatan Özlü, “Gelecek teknolojide,
gelecek Ar-Ge’de, gelecek inovasyonda. Ama temiz gelecek,
temiz teknolojide. Temiz gelecek, temiz teknolojileri sağlamak
için geliştirilecek olan Ar-Ge’lerde, inovasyonlarda”dedi. Temiz
teknoloji için çalışan firmaların ödüllendirilmesinin bu anlam-
daki farkındalığın artırılmasında son derece önemli olduğuna
işaret eden Özlü, bu tür programlar sayesinde, temiz teknolo-
jiden ilham alan iş fikirlerinin, ticari hayatta çok daha fazla kar-
şılık bulacağını kaydetti. Özlü, bakanlık olarak temiz teknoloji
girişimlerini, bundan sonra da artan bir oranda desteklemeye
devamedeceklerini vurgulayarak,“Bilimmerkezi, teknoloji, ile-
ri sanayi ülkesiTürkiye hedefimize, tertemiz bir şekilde ulaşmak
için, üzerimize ne düşerse yapacağız. Küresel Temiz Teknoloji-
ler İnovasyon Programı’nın, temiz bir geleceğe ulaşmamızdaki
rolünden, büyük memnuniyet duyuyorum”ifadesini kullandı.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal: ”Küresel Güçlükler
Bizleri Daha Fazla Yeni ve Yenilikçi Girişimlere Yöneltiyor”
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da küresel temiz teknolojiler
yenilikçilik programı (GCIP) sürecinin 5 yıldır UNIDO ile TÜBİ-
TAK birlikte başlatılan girişimle ve birçok kurumun iş birliğin-
de sürdüğünü hatırlattı. Doğal kaynaklar ile su kaynaklarının
azalması, enerji ihtiyacının artması, çevre kirliliği gibi küresel
güçlüklerin bizleri daha fazla yeni ve yenilikçi girişimlere yö-
nelttiğine işaret eden Prof. Dr. Mandal, yeni ve yenilikçi iş fikir-
lerinin ilgili kurumların kuruluşların iş birliğiyle hayata geçiril-
mesinin önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Mandal, TÜBİTAK’ın
çalışmalarına ve destek programlarına da değinerek, yakında
yeni destek programlarını da paylaşacaklarını bildirdi. Yeni bir
girişimcilik fonunun oluşturulmasına ilişkin karar alındığını
anımsatan Prof. Dr. Mandal, girişimcilik eko sisteminin niteliği
artırma konusunda katkı sunacaklarını ifade etti.
Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) Türkiye
Temsilcisi ve Bölgesel İşbirliği Merkezi Direktörü Süleyman Yıl-
maz da Temiz Teknoloji İnovasyon Hızlandırma Programının
büyüdüğünü ve geliştiğini anlatarak, kamu ve özel kuruluşların
verdiği destekle Temiz Gelecek Fonunun kurulmasına imkân
sağlayarak önemli bir başarıya imza attığını söyledi. TÜBİTAK
Girişimcilik Destekleme Grubu Yürütme Komitesi Sekreteri Si-
nanTandoğan ise yenilenebilir kaynaklardan özenle üretmeye,
dönüştürerek ve paylaşarak tüketmeye ve yeniden kullanıma
dayanan bir model ile kalkınmayı hedeflediklerini belirterek,
BM ve TÜBİTAK TEYDEB İşbirliğiyle Tasarlanan Temiz Gelecek Fonu Tanıtıldı; Temiz Teknoloji Start-Up’larına Ödülleri Verildi
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...40
Powered by FlippingBook